Tema

søndag 09.01 2022

Ambulant avdeling:

Samlokalisering av Volda DPS døgnseksjon og ambulant seksjon

- Då det gjekk opp for oss at det var bestemt at Mork senter skulle overta våre lokaler og at vi måtte flytte ut, førte dette til uro, bekymring og undring, skriv verneombod Aud Rabben Simonsen og tillitsvald Runar Øye for NSF(Norsk Sykepleierforbund).

Mikkelholmen:

Tilsvar frå Sande kommune

- Eg skal vere heilt klar på at den tilsette som har handtert dei nemnde sakene har utført sine plikter på vegne av kommunedirektøren, skriv kommunedirektøren.

onsdag 05.01 2022

Kronikk:

Frivillig innsats gir samhald og stoltheit: - Det er og ei utfordring at betre økonomi gjer at stadig fleire vil betale for seg, framfor å utføre frivillig arbeid.

Det er ein stad å møtes, ein stad å lære og ein stad å vere i aktivitet. Frivilligheita er limet i samfunnet som skaper gode minner, venskap, samhald og stoltheit.

Vestlandsnytt beklagar

lørdag 11.12 2021

FRITT ORD:

Bytesteinen

onsdag 08.12 2021

FRITT ORD:

Nettleige og straumprisar

Ny nettleige gir dyrare straum, det veit Mørenett. Dei pakka det fint inn i ein floskel om betre utnytting av straumnettet, som over tid vil gi lågare nettleige. Snakk om å tru på julenissen i førjulstida.

onsdag 17.11 2021

Lena Landsverk Sande (V) om domstolreforma:

"Reversering set borna sin rettstryggleik i spel"

onsdag 10.11 2021

Innlegg frå ordførar Myklebust:

Svar til Ole Sande

torsdag 04.11 2021

Fritt ord:

Er Herøy Ap uærlege?

- Om eg forstår det rett, her frå det blide Sørlandet, så vert det ikkje lett å samarbeide med Ap som driv amatørpolitikk for seg sjølve, og ringrevane går i baret, skriv Kjell Runde.

onsdag 03.11 2021

Bjørn Prytz:

Rett skal vere rett!

Eg ønskjer å avklare kva som ligg til grunn for at K-sak 92/21 ( bygging av kaier på Mjølstadneset) igjen vart sett på sakskartet etter vedtaket i kommunestyret 24.08.21.

søndag 31.10 2021

I fangenskap for sin tro

- Det at vi i Norge tar denne menneskerettigheten for gitt, betyr ikke at vi har rett til å overse hvor ofte den krenkes for andre mennesker i andre land, skriver Erhard Hermansen.

søndag 12.09 2021

Fritt ord:

11 forleda kommunestyrerepresentantar i Herøy?

lørdag 04.09 2021

kronikk om klima og miljø:

Vi må ha startdatoar, ikkje sluttdato

- For å få til våre nye verdikjeder innan nye lavkarbonprodukt, treng vi faktisk å leite etter meir gass

fredag 30.07 2021

Jan Nilsen:

"Gjengroing av fotballbanen på Heid"

søndag 11.07 2021

Eg blir diskriminert!

tirsdag 01.06 2021

Fritt ord:

Om beitepress frå hjort og grågås

mandag 24.05 2021

Vedrørende fergekapasiteten på rute 01

søndag 23.05 2021

Lesarinnlegg:

Folkesjela slår sprekker

lørdag 22.05 2021

Lesarinnlegg:

Endå eit påfunn frå Larsnes

søndag 25.04 2021

LESARINNLEGG

Hjorteforvaltinga i Herøy - for kven?

fredag 23.04 2021

Reglar for kyrkjelege samlingar

Samfunnet vårt vart opna litt meir 16. april, og vi kan igjen ha samlingar i kyrkjene våre!

mandag 12.04 2021

Hilde Iren Sætre om likestilling:

- Jeg er stolt sjømann

Synspunkt

lørdag 03.04 2021

Arthur Vestnes:

Vegsikring utført omgåande og i rekordfart

fredag 02.04 2021

Tom Beddari, dagleg leiar for Bergsøy fotball:

"Bergsøy styrkar satsinga på jentefotball"

torsdag 01.04 2021

Ordførar Bjørn Prytz svarar KrF om sal av tomter i byggefeltet i Bø/Arhaug

onsdag 31.03 2021

Ordføraren svarar Senterpartiet om kommunale anbod på busstenester

lørdag 27.03 2021

Eldar Ove Voldsund takkar for kulturprisen:

"Største takka til alle i Herøy og andre plassar som ser på det eg lagar"

fredag 26.03 2021

Magne Løvoll, styreleiar i Rovdefjordsambandet A:

"Rovdefjordsambandet – eit verdiskapingsprosjekt"

Innlegg av Magne Løvoll.

onsdag 03.03 2021

Full støtte frå Remøya:

Vi håper inderleg på ei trafikksikring på denne farlege vegstrekninga

På vegner av Remøy og Sævik Grendalag ynskjer vi å uttrykke vår støtte til planane for ny veg på strekninga Leine – Leite.

søndag 14.02 2021

Fritt ord:

Ny gangveg frå Mikkelhaugen til YX

- Hvis flere kommer på banen, søker midler og jobber opp mot fylkeskommunen og er i dialog med vegvesenet, kan vi få dette til, skriv Jan Nilsen.

lørdag 13.02 2021

Fritt ord frå Bjarne Kvalsvik

Vegane politikarane gløymde

Fylkesvegane på Nerlandsøya er av dei dårlegaste og mest trafikkfarlege på Sunnmøre. Trass i dette ser vi oppslag der tidlegare politikarar i Herøy går ut i avisa og prøver å latterleggjere ny veg over Teige.

onsdag 10.02 2021

Legesituasjonen i Herøy:

Kommentar til legesituasjonen i Herøy: Veit dei gamle alltid best, spør lege Torill Myklebust.

Etter fleire lesarinnlegg frå tidlegare kollegaer, så kan det vere greitt at den yngre garde også tek bladet frå munnen. For det er nettopp som Per Steinar Runde seier, det er den som har skoen på som veit kvar den trykkjer.

tirsdag 02.02 2021

Leiaren i Herøy Frp om ferjepris-utspel frå AP:

Valflesk frå Kjølmoen og Ap

søndag 31.01 2021

Eit stort, stort hjartesukk frå Myrvåg omsorgssenter

Det er ei svært skuffa og frustrert personalgruppe ved Myrvåg omsorgsenter om dagen, etter å ha fått beskjed om at sommarferien vår skal tredelast, og at mange av oss berre får ta ut tre veker. Dette har vore bestemt over hovudet på oss, der vi tilsynelatande ikkje har hatt noko vi skulle sagt.

søndag 24.01 2021

Tilsette ved Herøy sjukeheim tek bladet frå munnen: - Skam dokke!

Før jul stod det å lese at det er vedteke å pålegge oss arbeidstakarar innanfor helse og omsorg i turnus tredelt ferieavvikling.

lørdag 23.01 2021

Klima og kvotar:

Set næring og arbeidsplassar på kysten i spel

- Eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk kan også fort bli eit historisk taktskifte i norsk fiskeri.

onsdag 20.01 2021

Vaksinering i Herøy

Snart ringjer vi deg over 80

No startar vi snart med vaksinering for alle innbyggarar over 80 år. Dei første får vaksine i veke 4. Det vil seie neste veke.

fredag 01.01 2021

Nyttårshelsing frå Erhard Hermansen:

Med håp for det nye

- La oss bruke det nye året godt, vise at vi ser hverandre og bryr oss om hverandre, skriv Erhard Hermansen.

lørdag 21.11 2020

Fergedrift kontra byråkrati

- Disse alarmerende økonomiske utredningene til herr. Guttelvik har vi hørt siden striden om Nordøyvegen, og den striden burde nå være historie, skriv Kjell Tandberg.

fredag 20.11 2020

Hyllest til Gjerdsvika

søndag 01.11 2020

Hamneav­gif­ter i Sande kom­mu­ne

- Sum­mert opp vil eg råde po­li­ti­ka­ra­ne i Sande til å leg­ge vekk det­te, skriv Gjer­mund M. Bring­svor i Sandefisk AS.

søndag 25.10 2020

NAV møre og romsdal

Bekymringsmelding fra brukerutvalget

Leserinnlegg:

søndag 11.10 2020

Sameiet Juliabuda:

Skuffende av Sande kommune

lørdag 10.10 2020

Frarår massetransport på Teigevegen

lørdag 12.09 2020

Klare signal frå Sande om SaFast

- Tida går fort, men det er ikkje lenge sidan eg med sjølvsyn såg at ferjekaia på Voksa fekk ei omfattande oppgradering. Har heller ikkje lagt merke til at dei andre kaiene i sambandet er elendige. Kva er dette for påfunn?

fredag 11.09 2020

Fosnavåg hamn - merknader til kommunestyregruppa i Ap:

- Kvifor ikkje opplyse oss uvitande om dette då?

Det er merkeleg at ei av Norges største fiskerikommunar ikkje ser seg råd til å satse på det som denne kommunen er oppbygd av, nemelig fiske og sjøfart .

tirsdag 01.09 2020

Fosnavaag Pelagic om Fosnavåg hamn:

- Uriktigheter om Fosnavåg hamn

- At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet, skriv dagleg leiar Roar Aasen.

Kvifor ville Herøy Arbeiderparti satse på vidareutvikling av Fosnavåg fiskerihamn?

Jau, fordi Fosnavåg Pelagic og Fosnot ville satse, investere og vidareutvikle seg i hamna.

tirsdag 11.08 2020

Røktaren på Moltufjellet:

"Sommargåve frå ein turgåar med hund"

lørdag 23.05 2020

Det nye Nærøykrysset

Ja, vi har fått oss eit splitter nytt kryss på Nærøya, nokre hundre meter med godt og flott arbeid. Men ... tja ...

Natursvin på Runde

- Søppelet er berre å sleppe ut av hendene!

torsdag 23.04 2020

Frank-Roy Moltu, leiar for Senterpartiet i Herøy:

- Alt anna enn kapitalbesparande for Herøy kommune

Innlegg av Frank-Roy Moltu.

torsdag 02.04 2020

Thorstein Jenssen:

"Industriutvikling på ville veier"

Lesarinnlegg av Thorstein Jenssen: