Tema

mandag 13.09 2021

Reiarlaget endrar namn og logo

Fosnavaag Holding Gruppen har skifta namn og logo. Dei skal snart inn i nye lokale også.

lørdag 11.09 2021

Har meldt notbåt til politiet for ulovleg sildefiske

– Eg har sett mykje rart ned på fjorden her opp gjennom åra, men denne gongen vert det ei sak for politiet.

tirsdag 31.08 2021

60.900 tonn makrell journalført sist veke:

- Ei fantastisk makrellveke

At makrell må gå til oppmaling er høgst uvanleg, men siste veke blei det fiska så mykje at konsummottaka ikkje greidde å ta unna alt.

tirsdag 24.08 2021

Vil gje oppdrettarar tilgang til nye område

Oppdrettsnæringa vil få moglegheit til å ta i bruk nye areal langs kysten. Det skal stillast strenge miljøkrav, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

mandag 23.08 2021

Rekordinntekter for herøysjarkar i 2020

2020 gav inntektsrekordar og gode resultat for sjarkreiarlag frå Herøy.

onsdag 18.08 2021

Tobisen helt vekke frå Vikingbanken - har oljeaktiviteten skuld?

Petroleumsaktiviteten kan vere ei av forklaringane på at tobisen er vekke frå Vikingbanken.

mandag 09.08 2021

Settefiskkompanjongane på Moltustranda:

Har kjøpt anlegg i Osen

Arne Geirulv og Magnus Lillestøl i Villa Smolt på Moltustranda har overteke eit eldre settefiskanlegg i Osen kommune i Trøndelag.

800 millionar kroner i driftsinntekter for Herøy sin ringnotflåte i 2020:

Rekordår for både reiarlag og mannskap

Med 788 millionar kroner i samla fangstinntekt blei 2020 eit rekordår både for reiarar og mannskap i Herøy sin ringnotflåte.

tirsdag 20.07 2021

Fiskeridirektøren:

Aukar torskekvoten

Frå og med tysdag vil maksimalkvotane for torsk vere endra, fortel fiskeridirektøren.

lørdag 17.07 2021

Norge og Færøyane samde om makrellavtale for 2021

Ungdomsfiskeordninga 2021:

Laber interesse i Møre og Romsdal

Berre vel ein prosent av dei påmelde til ungdomsfiskeordninga i 2021 er frå Møre og Romsdal.

fredag 16.07 2021

Terje Teige leksa opp for Ola Borten Moe:

Peika på fleire skjer i sjøen for fiskerinæringa

Brexit-krøll. Co2-avgift. Interessekonflikt med havvind. Fiskerinæringa går bra, men det er fleire utfordringar no og framover i tid.

18

Innsendt:

Herøy er staden å kome til for ein fiskeri- og sjømatminister!

mandag 12.07 2021

Herøy-fiskar fortvilar: Garna fulle av pigghå

Pigghå er ein raudlista art, men bestanden ser ut til å vere aukande. Det skaper problem for fiskarar, som stadig får fleire pigghå i garna sine. Nyleg fekk ein herøyfiskar over 800 kilo på 20 garn.

fredag 09.07 2021

Forbausa over skroting av miljøordning i fiskeria

Miljødirektoratet føreslår å fase ut ordninga som gjer at fiskebåtar avgiftsfritt kan levere avfall dei tek opp frå sjøen. Det forundrar fiskebåtreiar Olav Remøy i Remøy Havfiske.

Fiskeriministeren kjem på heildagsbesøk til Herøy

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har avsett ein heil dag til ulike besøk i Herøy når han er på rundreise i fylket komande veke.

tirsdag 15.06 2021

Tobis for vel ein halv milliard

Tobissesongen 2021 fekk ein fyrstehandsverdi på 515 millionar kroner, mot 875 millionar kroner i rekordåret 2020.

mandag 14.06 2021

Rimfrost leverte sterke resultat i 2020 – Stig Remøy ser optimistisk på bedrifta si framtid:

Enormt krilpotensial

I 2020 omsette Rimfrost, krilselskapet til Stig Remøy, for 286 millionar kroner, medan driftsresultatet enda på 104 millionar kroner. Med ein ny båt like rundt hjørnet og ein unik, patentert teknologi i bakhand er framtidsutsiktene svært lyse.

torsdag 27.05 2021

Jack Remøy lettar på sløret om planane for ein ny båt:

Remøy Sea Trawl sin nye trålar vil bruke kunstig intelligens for å revolusjonere trålfiske

Ei prosjektgruppe med Robert Welsvik som leiar har i fleire år arbeidd med å designe ein heilt ny fartøy-type for tauande reiskap, ein såkalla quatro-trålar med flytande tauepunkt, som vil kunne vere revolusjonerande for sitt felt.

Aukar den norske makrellkvoten

Den norske makrellkvoten blir auka som kompensasjon for manglande kyststatavtale med Storbritannia.

onsdag 26.05 2021

Får ikkje fylgje silda og makrellen vestover:

Utfordrande for ringnot

Fisket etter nordsjøsild er så smått kome i gang, og denne sommaren må dei norske båtane halde seg innafor den norske sona. Det kan skape utfordringar.

lørdag 22.05 2021

Nye-kvoten snart oppfiska

Tobisfisket nærmar seg slutten etter at også tilleggskvoten på 35.000 tonn no snart er oppfiska.

fredag 21.05 2021

Teigebris mot Atlantic Marine:

Strid om honorar i tingretten

Det handla om provisjon då eit reiarlag frå Herøy og ein meklar frå Ålesund møttest i tingretten.

onsdag 19.05 2021

Makrell i tomat med salsboom - onsdag var det kortreist sykkelstunt

Salet av makrell i tomat produsert i Gjerdsvika går så det susar. Har eit mislukka forsøk på søksmål mot produsenten noko med saka å gjere?

fredag 14.05 2021

Tobiskvota blir auka til 145 000 tonn:

- Hadde håpa på litt meir, men...

Havforskningsinstituttet tilrår ei totalkvote på 145 000 tonn tobis for 2021.

fredag 07.05 2021

Mykje tobis, men mindre enn i fjor

Rekordåret 2020 vil truleg ikkje kunne kopierast for tobisfiskarane.

torsdag 06.05 2021

Uttale til lokalt anlegg:

– Usikkert korleis torskeoppdrett påverkar villtorsken

Fiskeridirektoratet protesterer ikkje, men stiller fleire spørsmål når det gjeld påverknaden torskeoppdrett har for villfisken.

onsdag 05.05 2021

Skal sykle med makrell frå Selje til Gjerdsvika:

Humoristisk bevisføring for retten

Med å sykle frå Selje til Gjerdsvika vil dagleg leiar i Lofotprodukt skaffe seg eit sentralt bevis i den føreståande rettssaka mot Orkla.

tirsdag 04.05 2021

Ingen avtale om sonetilgang og kvotebyte:

Dramatisk for autoline

- Dette er svært dramatisk både for oss og for heile den norske autolineflåten.

onsdag 21.04 2021

Tobisfisket er i gang - alle inn med fangst!

Tobissesongen er i gang og tobisfiskarane håper og trur på nok eit kjempeår for den pelagiske trålarflåten.

tirsdag 06.04 2021

Kan bli opna for sal av ringnotkonsesjonar frå nord til sør

Forbodet mot at ringnotkonsesjonar kan kjøpast frå nord til sør kan bli oppheva.

Ny, sterk årsklasse av NVG-sild

Ein ny sterk årsklasse NVG-sild er på gang.

tirsdag 30.03 2021

Kolmulefisket over for dei fleste: Vart betre enn venta

-Prisane blei betre enn forventa, og vêrmessig gjekk det også overraskande bra.

mandag 29.03 2021

Difor kjøper kommunen Sandebukta fiskerihamn

Herøy kommunestyre vil kjøpe Sandebukta fiskerihamn.

mandag 22.03 2021

Kommunedirektøren positiv til å vurdere hummarfreding i Herøy

Enkelte sjøområde i Herøy kan bli freda for hummarfiske.

Nye Herøyfjord er heime på Eggesbønes etter båtbyte i Danmark

Nye Herøyfjord kunne i dag klappe til kai i Herøy for fyrste gong.

Innstrammingar i laksefisket

Det blir innstrammingar i fisket etter laks og sjøaure i sjø og elv.

fredag 19.03 2021

Den fyrste ferdig med torskekvoten:

Godt fiskeri, men "koronaprisar" dreg litt ned

Mykje dårleg vêr i starten, og eit dramatisk fall i prisane samanlikna med i fjor.

tirsdag 16.03 2021

Lite lodde i Barentshavet

Dette er konklusjonen til havforskarane som nyleg avslutta eit to veker langt loddegytetokt i Barentshavet.

torsdag 04.03 2021

Sildefisket truleg over på Møre:

–Veldig skuffande

– Dette blei skuffande, seier salsleiar Kenneth Garvik om sildefisket på Møre som allereie no ser ut til å vere over.

onsdag 03.03 2021

Opprettheld fangstinndraging

Herøy Kystfiske As får inndrege fangstverdi på 134.000 kroner etter vedtak i departementet.

tirsdag 02.03 2021

Fyrste herøybåtane med kolmule

Både Kings Bay og Rogne er på veg mot Norge fullasta med kolmule.

onsdag 24.02 2021

Endeleg sild frå Møre til Fosnavåg: Kortreist og godt betalt

-Ikkje dei store mengdene å sjå, men det er stor og fin sild og vi får godt betalt.

mandag 22.02 2021

Herøybåtane kastar seg over kolmulefisket

Etter avslutta loddefiske er det kolmulefisket herøybåtane no kastar seg over.

Like før det brakar laust på Buagrunnen:

Stor aktivitet med leiting etter silda

Måndag føremiddag er det truleg like før det brakar laust med sildefiske på Buagrunnen.

fredag 19.02 2021

Loddefest til 600 millionar

- Sjølv om det skulle bli ståande igjen nokre få tonn så blei loddefisket ved Island ein kjempesuksess.

fredag 12.02 2021

Stor og fin sild på full fart sørover

Silda har begynt å sige sørover, og no er det større sild som blir fiska på nordlandskysten.

torsdag 11.02 2021

Rekordhøg tilråding om tobis

2021 kan bli nok eit jubelår for dei pelagiske trålarane.

tirsdag 09.02 2021

Fire herøyreiarlag styrkar kvotegrunnlaget:

Har kjøpt "Stormfuglen" - under paraplyen Samarbeid Herøy As

Fire herøyreiarlag har gått saman om å kjøpe snurparen Stormfuglen frå Averøy.

Eventyrleg start på året for ringnotflåten:

– Det er nesten slik at eg må knipe meg i armen for å kjenne om det er sant

Heilt eventyrlege loddeprisar gjer at ringnotflåten har fått seg ein kjempestart på året.

Makrell i tomat-strid hamnar i retten:

- Vi er ein liten aktør som ønskjer å bruke tid på å selje makrell, ikkje å vere i retten mot det vi reknar for å vere ein dominerande konkurrent som vil vise muskla

Kan makrell i tomat, produsert i Gjerdsvika, kallast kortreist?

mandag 08.02 2021

Rogne fyrst av Herøy- båtane med lodde

Torsdag kunne Rogne, som fyrste herøybåt, melde inn loddefangst frå Island.

onsdag 03.02 2021

Stor interesse for fyrste loddefangsten:

Fekk nær ti kroner kiloen

Suget etter lodde i marknaden blei stadfesta då årets fyrste loddefangst kom på auksjon.

mandag 01.02 2021

Sug i marknaden etter lodde:

Håper på gode prisar

I påvente av ei avklaring rundt kolmulefisket satsar herøybåtane på lodde- og sildefiske i starten på året.

fredag 29.01 2021

Ventar i spenning på silda:

Uvisst for gyting på Møre

Kjem silda sørover denne vinteren? Litt tidleg å meine noko om, svarar skipper Frode Kvalsvik på Gollenes.

torsdag 28.01 2021

No har Maria fått praksisplass

- Det er ein av dei båtane som stod øvst på ønskelista mi!

tirsdag 26.01 2021

Avslag etter avslag i jakta på praksisplass:

- Trur eg har ringt kvar einaste trålar og linebåt i Norge

I februar skal Naturbruk-elevane ved Herøy VGS på utplassering, og etter vinterferien er det VG2-elevane sin tur. Men i år kan det sjå mørkt ut for fleire.

mandag 25.01 2021

MMC First Process sin ordrereserve: Éin milliard kroner!

MMC First Process går inn i det nye året med ein svært stor ordrereserve.

Herøyflåten passerte for fyrste gong 1,5 milliard kroner i fangstinntekt:

Mannskapslutar på to millionar kroner i pelagisk

Trass i at det var ein torske- og reketrålar i manko blei det ny inntektsrekord for herøyflåten i 2020.

lørdag 23.01 2021

Åtvarar mot klimaplanen og kvotemeldinga:

Åtvarar mot klimaplanen og kvotemeldinga

Kvotemeldinga og klimaplanen er ein «farleg cocktail» som kan få alvorlege konksekvensar for norsk fiskeri.

Klima og kvotar:

Set næring og arbeidsplassar på kysten i spel

- Eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk kan også fort bli eit historisk taktskifte i norsk fiskeri.

fredag 08.01 2021

Olympic Prawn kom til Herøy torsdag kveld

Torsdag kveld like før midnatt la Stig Remøy sin nye reketrålar, Olympic Prawn, til kai på Mjølstadneset. Eit mannskap på 13 har ført båten heim.

onsdag 06.01 2021

Tidleg start på året for Fosnavåg Pelagic:

1500 tonn sild på veg til Fosnavåg

Etter to vekers pause sytte sildefiskarane for at det blei ein rekordtidleg start på året for Fosnavåg Pelagic.

tirsdag 05.01 2021

Lesarinnlegg

Kaosmeldinga - skal den positive utviklingen snus?

søndag 03.01 2021

VOLT Harvest I vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, kvar einaste dag

Saman med reiarlaget Remøy Management og Fitjar Mekaniske Verft, skal Optimar utvikle ein 28 meter lang bløggebåt med design og teknologi som vil gjere det mogleg hente fisk dagleg.

lørdag 02.01 2021

Ny rekordomsetning for pelagisk fisk

For fyrste gong har Norges sildesalslag passert 10 milliardar kroner i omsetning av pelagisk fisk.

mandag 28.12 2020

Hallvard Hauge (18) frå Haugsbygda har kjøpt seg eigen sjark og satsar for fullt som fiskar:

– Litt meir action på ein småbåt

Sande kommune hadde for nokre tiår sidan mange aktive fiskebåtar. Men talet har følgt ei nedgåande kurve, og rekrutteringa har ikkje vore til å skryte av. No er ein 18-åring i Haugsbygda klar for å pynte litt på statistikken.

Nyetrålaren til Stig Remøy, Olympic Prawn, er på veg heim til Fosnavåg:

Fiskeriklar i løpet av januar

Olympic-reiar Stig Remøy kan gle seg over at hans nye reketrålar no har sett kursen for Noreg og Fosnavåg. Torsdag neste veke reknar dei med at han er klar for utrusting ved Egersund Herøy.

fredag 25.12 2020

Tilbaketrekt miljømerking av NVG-sild kan få store konsekvensar

Tilbaketrekt miljømerking av NVG-sild kan få konsekvensar for marknad og etterspørsel av sild neste år.

mandag 21.12 2020

Etter ein hektisk haust ved Fosnavåg Pelagic:

Høgt volum, men låg inntening

Fosnavåg Pelagic har hatt eit svært godt år volummessig, men økonomisk blir det truleg ikkje noko å heise flagget for.

tirsdag 15.12 2020

Eit kolmulefiske utan fiskeriavtale med EU:

Må kanskje starte tidlegare

– EU-fiskarane er like avhengige av å fiske i vår sone som vi er i deira. Difor får vi håpe og tru det kjem ei løysing.

fredag 11.12 2020

Norge og Færøyane:

Samde for 2021

34.800 tonn av den norske kolmulekvoten kan fiskast i færøyiske farvatn neste år.

torsdag 26.11 2020

Havlandet og Vekstlandet medspelarar:

Nytt prosjekt skal finne moglegheiter for vekst innan pelagisk fiskeri

Selskapa Havlandet og Vekstlandet har starta opp eit prosjekt som skal gje utvikling og effektivisering innan pelagisk fiskeri.

fredag 16.10 2020

Norge og Russland einige om kvoteavtale

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er fornøgd etter at Norge og Russland har blitt einige om den norsk-russiske kvoteavtalen for 2021.

torsdag 08.10 2020

Storholm fylte makrellkvoten på knappe to veker:

– Det har vore eit eventyr

Mange makrellfiskarar går nok rundt med eit breitt smil om munnen, for dei siste vekene har det gått føre seg eit «Klondyke- fiske» utanfor og rundt Runde.

torsdag 01.10 2020

Eventyrleg makrellrush i Herøy manglar sidestykke: - Det er heilt fantastisk

Makrellen bit som aldri før og i følgje dagleg leiar ved Fosnavåg Pelagic skal ein langt bak i tid for å finne samanliknbare makrellfiskeforhold på Sunnmøre.

søndag 20.09 2020

Sjøfartsdirektoratet sin rapport:

Opne luker var årsaka til Havstein si kantring

Kantringa av herøybåten Havstein fører til nye reglar for lasterom på fiskebåtar under 15 meter.

mandag 14.09 2020

Polargodt i Tjørvåg legg om drifta og satsar fullt ut på jakt og sal av kval:

Med fangstkonsesjon og planar for eige mottak i Tjørvåg, satsar Arnfinn for fullt på kvalfangst

Neste sommar legg Arnfinn Karlsen ut på det som vil markere ein ny epoke for sitt selskap Polargodt AS. Med skuta «Moholmen» skal han ut og jakte kval langs norskekysten, for så å levere og produsere kvalkjøt ved eige mottak i Tjørvåg.

Traal AS erstattar gamle Herøyfjord med ny trålar: – Bra tid for å satse

Måndag kunne Fosnavåg-baserte Traal AS kunngjere at dei har kjøpt seg ny fiskebåt. Den erstattar den gamle Herøyfjord, og stikkorda er større lastekapasitet, meir komfort og topp moderne utstyr.

søndag 06.09 2020

Passerte fem milliardar kroner i august:

Rekordtal for Sildelaget

Det går mot eit rekordår i dei pelagiske fiskeria melder Norges Sildesalgslag.

tirsdag 25.08 2020

Kvalitet viktigare enn nokon gong

For mange artar og mange produktgrupper står ein no i ein krevjande situasjon som følge av dei utfordrande marknadsforholda som koronapandemien og tiltaka kring pandemien skapar.

Tøft for torsk og laks, men pelagisk fisk går mot straumen

Fisket etter sild, makrell og andre pelagiske fiskeslag er utan tvil det som har klart seg best så langt i koronapandemien. Det fortalde sjømat-analytikar under årets digitale Nor-Fishing-konferanse.

tirsdag 04.08 2020

Roleg start for dorgarane: – Vi håper i alle fall det skal bli betre enn både i fjor, og året før

Makrelldorgarane forhasta seg ikkje med å gå på sjøen igjen etter eit resultat i underkant av forventingane då startskotet for sesongen gjekk denne veka.

Rapporterer frå makrelltokt med Kings Bay:

Stor og feit makrell

På tokt for havforskinga har Kings Bay og Eros teke store makrellfangstar sentralt i Norskehavet og ved Jan Mayen.

torsdag 30.07 2020

Mottak også i Stokksund:

Litt konkurranse om makrellen

Det er duka for ein aldri så liten konkurranse om makrellen når også Marine Sales i Stokksund skal drive mottak denne sommaren.

mandag 27.07 2020

Karl Oskar (24) og Ole Gunnar Sævik (23) med ny storsjark og har drive:

Sjarkfiske frå før dei vart vaksne

Det gror godt rundt Holmefjorden, slik det alltid har gjort, men no er det sjarkdrift som meir enn nokon gong før skaffar rekruttering til fiskaryrket i Herøy.

onsdag 08.07 2020

Paul Harald Leinebø tok oppgjer med eigen bransje på toppen av fuglefjellet: – Unnskyld!

Etter å ha tala mot etableringa av vindkraftparken Havsul 1 på toppen av Rundebranden laurdag kom Paul Harald Leinebø med ei innrømming på vegner av sin eigen bransje; om marin forsøpling.

torsdag 02.07 2020

Eventyrleg tobisfiske: Over 70 mill. kroner på fyrste halvår

– Om eg blei overraska? Eg hoppa i stolen, kan du skjøne, og misste både munn og mæle for ei god stund. Dette var det verkeleg ingen som hadde sett føre seg.

lørdag 27.06 2020
7

Mange nysgjerrige møtte opp på indre allmenningskai

No er Remøybuen døypt

Herøyværingane møtte opp mannsterke då den nye Remøybuen vart døypt og opna for publikum i Fosnavåg laurdag.

torsdag 25.06 2020

Kystfiskeprosjekt til 150 millionar kroner:

Remøybuen klar til dåp

Herøy sin nyaste fiskebåt er endeleg overteken frå verftet, og laurdag er det duka for dåp ved ei nypynta allmenningskai i Fosnavåg.

fredag 19.06 2020

Roar Aasen meiner ringnotreiarane er kortsynte:

Trist og tragisk yngelfiske

-Vi synest det er trist og tragisk at så mange ringnotreiarar tenkjer kortsiktig profitt framfor ressursforvalting til felles beste.

tirsdag 02.06 2020

Ny superveke for tobisflåten:

Rekordane står for fall

Tobisfisket held fram med uforminska styrke, og sist veke blei det sett ny veksesrekord i Nordsjøen.

tirsdag 26.05 2020

Rekorden frå i fjor er allereie passert

Same kor mykje som blir fiska blir årets tobissesong den beste nokon gong målt i verdi.

lørdag 23.05 2020

Kystvakta på kontroll av krepsefisket på Sunnmøre:

Stort beslag av ulovlege teiner på Sunnmøre

I løpet av to dagar beslagla kystvaktskipet Njord heile 126 ulovlege teiner i fiske etter kreps.

mandag 11.05 2020

Gladmelding frå Fiskeridirektøren:

Fekk nye 40.000 tonn tobis – og meir kjem

Tobisfiskarane fekk ei gladmelding frå Fiskeridirektøren før helga, og snart vil det truleg kome ei til.

lørdag 02.05 2020

Mykje tobis og høge prisar gir:

Knallstart for trålarane

Knallstart på tobisfisket, etter tidenes kolmulesesong, gjer at det går mot nok eit kjempeår for den pelagiske trålarflåten.

tirsdag 07.04 2020

Herøybåtar med på veldig opplyftande sildetokt: Lovande utsikter for silda

-På grunn av den veldig sterke 2016-årsklassen ser det veldig lovande ut for sildefisket i åra framover.

torsdag 02.04 2020

Oppsving for sjark i havfiskekommunen

Fleire unge fiskarar har vore med på å gi fiske med sjark eit fint oppsving i havfiskekommunen Herøy. Mellom dei er tre bør Storås frå Remøya.

tirsdag 24.03 2020

Unikt nytt tilbod på Meny i Fosnavåg: Ferskvarer rett frå havet

Andre plassar i landet kan dei kalle fisken fersk om han så er dagar gammal. På Meny i Fosnavåg pratar dei om timar.

torsdag 19.03 2020

Runde Miljøsenter har forska på sil/tobis sidan 2016, og stadig gjer dei interessante funn:

– 2019 var heilt spesielt!

– Vi må heilt tilbake til 1966 og 1992 for å kome i nærleiken av det fenomenet vi har sett det siste året.

søndag 15.03 2020

Fosnavåg har teke seg opp igjen som fiskevær

Etter ei tid med få tilreisande båtar, har Fosnavåg begynt å ta seg opp igjen som «fiskevær».

lørdag 14.03 2020

Skårungar frå Myrvåg på «lofotfiske»:

Frå gravemaskin til juksamaskin

Med fyrste lofotfisketuren bak seg kan Torbjørn og Petter Åsebø trygt kalle seg for ekte fiskarar. Og det satsar dei to Myrvåg-brørne på å kunne halde fram med. å vere.

fredag 13.03 2020

Fantastisk gode kolmuleprisar

Om ikkje det var for vêret så hadde kolmulefiskarane hatt lite å klage over denne vinteren.

tirsdag 10.03 2020

Sildefisket definitivt over