Tema

lørdag 10.04 2021

Bjarne Kvalsvik om lågare kapasitet på Larsnes-sambandet.

– Dei trekte berre på skuldrene då eg spurde om ferjesaka

Vårt område sin fremste samferdselspolitikar, Bjarne Kvalsvik, har full forståing for kampen for å unngå ei ferje med lågare kapasitet på Larsnes-sambandet.

fredag 09.04 2021

Sande formannskap til kamp for rute 01: - Det er skralt nok for oss

tirsdag 06.04 2021

Kommunedirektøren i Sande om redusert kapasitet på Larsnes-sambandet:

– Kapasiteten må aukast og ikkje reduserast

Kommunedirektøren i Sande er kritisk både til at det vert lagt opp til redusert kapasitet på Larsnes-sambandet, og det faktum at kommunen ikkje er høyrd om saka.

mandag 05.04 2021

Ferjesituasjonen i Sande (Larsnesruta):

"Det er på dagen, då folk og næringsliv må reise, problemet er"

lørdag 27.03 2021

Sandsøy og Voksa grendalag om Larsnes-sambandet:

Fiks kaiene og få inn Foldøy

Grendalaget ber fylkeskommunen om å ordne ferjekaiene snarast råd.

fredag 26.03 2021

Prosjektgruppa samstemt i å protestere i ferjesak

– Vi hadde ein lengre diskusjon om saka, og medlemene i utvalet er tydelege på at den skisserte løysinga er uheldig.

onsdag 24.03 2021

Anne Marte Beitveit (H) om at Norled og fylkeskommunen vil setje inn ferje med mindre dekkskapasitet:

- I slike saker er det viktig med eit apparat som reagerer raskt

Anne Marte Beitveit meiner ferjesaka med tydelegheit syner kor viktig det er med eit apparat som fungerer og reagerer raskt.

lørdag 20.03 2021

Skrot tanken om å setje inn «Os»

Det er høgst forståeleg at folk og næringsliv i Sande protesterer mot planar om å få inn ei ferje på Larsnes-sambandet som har mindre dekksplass enn i dag.

fredag 19.03 2021

Ferjebyte-planar skaper frustrasjon i Sande:

– Vi er spelte utover sidelinja i ferjesaka

Varaordførar og leiar av trafikknemnda i Sande, Einar Ekroll, meiner kommunen bør vurdere å vende seg til fylket når det gjeld kva ferje som skal trafikkere Larsnes-sambandet fram til ei meir permanent løysing kjem i 2025.

søndag 28.02 2021

Protesterer mot planar om å setje inn mindre ferje

Sandsøy og Voksa Grendalag protesterer på det sterkaste mot planane om å setje inn ei mindre ferje på rute 01 frå neste år.

onsdag 24.02 2021

Halvering av ferjebillettprisane på gang:

Førebels avdempa jubel: – Eg trur det ikkje før eg ser det

Fleirtalet på Stortinget har instruert Regjeringa til å halvere billettprisane på ferjene. Dei reisande trur knapt det er sant.

fredag 19.02 2021

Norled varslar rokeringar på ferjerute 01

Nye kontraktar fører til at Norled set inn to andre fartøy på Larsnes-sambandet dei komande fire åra.

onsdag 17.02 2021

Ferjeopprøret går inn i ny fase

Henrik Dalelid Vedde, busett i Sula, er dagleg leiar for den nye organisasjonen «Ferjeaksjonen Møre og Romsdal».

tirsdag 16.02 2021

Senterpartiet vil at alle ferjer på ytre søre skal vere gratis å reise med

Fleire politiske parti har ferjebillettar som kampsak om dagen. No går Senterpartiet høgt på bana.

fredag 12.02 2021

Ferjebillettar som valkampsak

- Det er elles framifrå at politiske grupper kranglar så busta fyk om kven som kan syne til den beste vegen fram til rimelegare ferjereiser, skriv redaktør Endre Vorren.

tirsdag 02.02 2021

Leiaren i Herøy Frp om ferjepris-utspel frå AP:

Valflesk frå Kjølmoen og Ap

søndag 17.01 2021

MF «Sand» greier seg med eitt ladetårn

Når MF «Sand» blir batteriferje, skal ho ladast utelukkande ved ferjekaia i Årvika.

mandag 11.01 2021

Frå årsskiftet steig ferjeprisane med 20 til 30 prosent - Kristin Sørheim (Sp) svarar om auka:

– Skulle ynskt at korona- rabatten heldt fram på ferjene

Fylkespolitikarane sa i haust at det ikkje skulle verte prisauke på ferjene etter nyttår. Frå årsskiftet steig prisane med 20 til 30 prosent.

tirsdag 05.01 2021

Batteriferje på Årvik - Koparnes, medan Larsnes-sambandet får "gamal standard"

På Årvik-Koparnes skal det inn miljøferje med elektrisk drift. På Larsnes-sambandet vil det ikkje bli krav om slikt.

onsdag 25.11 2020

Bygda talar for tilsette i helse og omsorg

Bygde- og næringslaget på Kvamsøya kjem med innspel til nye ferjeruter.

mandag 23.11 2020

Hareid - Sulesund

Vegen opnar ikkje før tidlegast tysdag

Etter raset aust for Sulesund vert vegen heller ikkje opna på måndag.

lørdag 21.11 2020

Fergedrift kontra byråkrati

- Disse alarmerende økonomiske utredningene til herr. Guttelvik har vi hørt siden striden om Nordøyvegen, og den striden burde nå være historie, skriv Kjell Tandberg.

fredag 23.10 2020

Samferdselspolitikarane vil bruke eit minimum på ferjekaier

Berre det mest nødvendige skal gjerast med ferjekaiene i Sande.

onsdag 14.10 2020

Prosjektgruppe for samferdsel er valt

Formannskapet har bestemt kven som skal vere med i den nye prosjektgruppa for samferdsel.

lørdag 10.10 2020

Endå fleire protestar mot kutt i ferjerutene: - Mindre fleksibilitet og lengre reisetid

Fleire interessentar går ut med sterke protestar mot fylkeskommunen sitt føreslegne kutt i ferjerutene.

onsdag 07.10 2020

Kommunane på Søre samlar seg om ferjeuttale:

Vil ha fast nattferje i Larsnes-sambandet

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserer kompromissløysing for å redusere fylkeskommunen sine ferje- og hurtigbåtkostnadar. Sisteturen mellom Årvika og Koparneset kan bli flytta til Larsnes-sambandet.

mandag 14.09 2020

Kommentar:

SaFast og ferjekaier

- Eg las, som mange andre, saka om ferjekaier og SaFast som stod på trykk i førre avis. Her var det mykje å ta tak i.

tirsdag 08.09 2020

Bjarne Kvalsvik ber om klare signal frå Sande om SaFast og ferjekaipengar, får svar:

– Kaiene må utbetrast snarast

Samferdselsutvalet vil ha klare svar frå Sande kommune om SaFast og bruken av midlar avsett til ferjekaiutbygging. Både Kari Ristesund og ordførar Olav Myklebust meiner strakstiltak på kaiene må prioriterast.

lørdag 22.08 2020

Flytting av Larsnes ferjekai ikkje lenger aktuelt

Det er risikabelt både økonomisk og teknisk med ei flytting av Larsnes ferjekai.

søndag 14.06 2020

Førebur storprosjekt med ferjekaiene på rute 01

Fylkeskommunedirektøren innstiller på at ferjekaiene på Larsnes-sambandet skal byggast ut som betongkaier. Prisen er 170 mill. kr.

lørdag 14.03 2020

Margrete Kvamme Rusten:

"Øyane må bli tekne på alvor!"

Margrete Kvamme Rusten, ungdomsskuleelev ved Kvamsøy oppvekstsenter, har forfatta dette innlegget:

onsdag 11.03 2020

Fleire bilar på Larsnes-sambandet i fjor