Tema

onsdag 25.11 2020

Bygda talar for tilsette i helse og omsorg

Bygde- og næringslaget på Kvamsøya kjem med innspel til nye ferjeruter.

mandag 23.11 2020

Hareid - Sulesund

Vegen opnar ikkje før tidlegast tysdag

Etter raset aust for Sulesund vert vegen heller ikkje opna på måndag.

lørdag 21.11 2020

Fergedrift kontra byråkrati

- Disse alarmerende økonomiske utredningene til herr. Guttelvik har vi hørt siden striden om Nordøyvegen, og den striden burde nå være historie, skriv Kjell Tandberg.

fredag 23.10 2020

Samferdselspolitikarane vil bruke eit minimum på ferjekaier

Berre det mest nødvendige skal gjerast med ferjekaiene i Sande.

onsdag 14.10 2020

Prosjektgruppe for samferdsel er valt

Formannskapet har bestemt kven som skal vere med i den nye prosjektgruppa for samferdsel.

lørdag 10.10 2020

Endå fleire protestar mot kutt i ferjerutene: - Mindre fleksibilitet og lengre reisetid

Fleire interessentar går ut med sterke protestar mot fylkeskommunen sitt føreslegne kutt i ferjerutene.

onsdag 07.10 2020

Kommunane på Søre samlar seg om ferjeuttale:

Vil ha fast nattferje i Larsnes-sambandet

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserer kompromissløysing for å redusere fylkeskommunen sine ferje- og hurtigbåtkostnadar. Sisteturen mellom Årvika og Koparneset kan bli flytta til Larsnes-sambandet.

mandag 14.09 2020

Kommentar:

SaFast og ferjekaier

- Eg las, som mange andre, saka om ferjekaier og SaFast som stod på trykk i førre avis. Her var det mykje å ta tak i.

tirsdag 08.09 2020

Bjarne Kvalsvik ber om klare signal frå Sande om SaFast og ferjekaipengar, får svar:

– Kaiene må utbetrast snarast

Samferdselsutvalet vil ha klare svar frå Sande kommune om SaFast og bruken av midlar avsett til ferjekaiutbygging. Både Kari Ristesund og ordførar Olav Myklebust meiner strakstiltak på kaiene må prioriterast.

lørdag 22.08 2020

Flytting av Larsnes ferjekai ikkje lenger aktuelt

Det er risikabelt både økonomisk og teknisk med ei flytting av Larsnes ferjekai.

søndag 14.06 2020

Førebur storprosjekt med ferjekaiene på rute 01

Fylkeskommunedirektøren innstiller på at ferjekaiene på Larsnes-sambandet skal byggast ut som betongkaier. Prisen er 170 mill. kr.

lørdag 14.03 2020

Margrete Kvamme Rusten:

"Øyane må bli tekne på alvor!"

Margrete Kvamme Rusten, ungdomsskuleelev ved Kvamsøy oppvekstsenter, har forfatta dette innlegget:

onsdag 11.03 2020

Fleire bilar på Larsnes-sambandet i fjor