Tema

lørdag 04.07 2020

Førebur seg på smittetopp i løpet av hausten

Smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen ber folk førebu seg på ein langvarig koronapandemi.

Leiar:

Koronaen tek ikkje sommarferie

Sommaren er her, også det som i tidlegare vart omtala som fellesferien. Det inneber i år – kort sagt – at vi kjem til å bli meir eksponerte for menneske som er koronasmitta.

søndag 14.06 2020

Frå måndag kan ein ha arrangement med inntil 200 deltakarar

Frå 15. juni vil offentlege arrangement kunne ha inntil 200 deltakarar..

onsdag 10.06 2020

9500 permitterte i fylket

Det er no om lag 9500 permitterte i Møre og Romsdal, og talet på arbeidsledige sig stadig nedover.

torsdag 28.05 2020

Kan få løysing gjennom kulturdepartementet

Styret i Sunnmørsbadet har sikra likviditet fram til gjenopninga.

tirsdag 26.05 2020

600 personar testa for korona

Det er gjennomført fleire hundre koronatestar i Herøy og Sande siste vekene. Resultatet er opplyftande.

mandag 25.05 2020

Sunnmørsbadet slit etter korona-krisa:

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

tirsdag 12.05 2020

Arbeidsløysa framleis skyhøg, men pilane peikar rett veg

NAV sine tal frå 12. mai syner at den enorme, korona-relaterte arbeidsløysa er i ferd med å gå ned. Det er i dag færre heilt arbeidsledige, men fleire delvis arbeidsledige.

Pasient hadde uoppdaga koronasmitte:

20 tilsette ved Volda sjukehus er sette i heimekarantene

Heile 20 av dei tilsette ved Volda sjukehus er sette i tidagars heimekarantene. Eit uoppdaga smittetilfelle hos ein pasient er årsaka.

Smittevernoverlegen om den lokale koronasituasjonen:

Trur ikkje på store mørketal

– Sjølv om vi har utvida testkapasiteten, så greier vi ikkje å avdekke alle smittetilfella. Eg trur her kan vere mørketal, men eg trur ikkje dei er store.

mandag 27.04 2020

Koronastøtte til lokale bedrifter

Nitten bedrifter i Herøy og to i Sande har så langt fått statleg koronastøtte.

lørdag 25.04 2020

Fysioterapeutane er i gang igjen:

– Kan føle seg trygge

Fysioterapeut i Herøy Roger Kvalsvik seier dei no føler seg trygge på å kome i gang igjen med fysioterapeut-tilbodet lokalt. Han kan elles gi oss eit lite innblikk i situasjonen for den viktige helsefunksjonen no i koronakrisa.

Folksamt i Lundeura tysdag

– Det verka som at folk hadde gløymt igjen korona-frykta nede

fredag 24.04 2020

Smittevernoverlegen orienterte og svara på spørsmål frå formannskapet:

– Alle små koronatiltak er nødvendige

Koronatelefonen, gravferder, handball, drive-in-kino og 17. mai var mellom temaa som Herøy formannskap ville ha meir informasjon om då smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen gjesta tysdagens møte.

tirsdag 21.04 2020

Interoptik Nymark i gang igjen med optikartenestene

Etter at helsemyndigheitene frå 16. mars påla optikarar å stenge for å forhindre spreiing av koronasmitte, er Interoptik Nymark i gang igjen med augehelse- og synsundersøkingar frå og med i dag, tysdag 21. april.

mandag 20.04 2020

– Ungane er så glade for å vere tilbake

Det seier barnehagestyrar Ann-Kristin Bøe Myklebust Ved Gnist Myklebust. Den første dagen har vore kjensleladd.

To barnehagar i Sande opna måndag – resten tysdag

Måndag opna Kvamsøy og Sandsøy barnehagar. Gjerdsvika, Hauemarkja og Haugelia barnehage startar opp tysdag.

søndag 19.04 2020

27. april opnar salongane igjen

Slik førebur bransjen seg

Strenge smitteverntiltak blir innførte når frisør- og velværebedrifter opnar igjen måndag 27. april. – Vi i styret til NFVB har vore med å lage rettleiaren, seier Perly Kopperstad i Herøy.

lørdag 18.04 2020

Bergsøy Fotball ser an koronautviklinga

Styret i Bergsøy IL Fotball vil vente litt før ein set i gang med organisert aktivitet.

fredag 17.04 2020

Imponerande disiplin frå folk flest

Dei siste to vekene har det blitt registrert berre eitt nytt tilfelle av korona i Herøy og Sande. Ei slik utvikling såg vi i heile regionen. Det er truleg nokre smittetilfelle som har gått under radaren, men det er veldig lite smittespreiing lokalt. Det skuldast imponerande disiplin frå folk flest.

mandag 13.04 2020

Endå eit smittetilfelle i vårt område

Sande kommune melde andre påskedag om endå eit tilfelle av koronasmitte.

onsdag 08.04 2020

Slik vil fylkeskommunen hjelpe folk og næringsliv

Fylkesutvalet vedtok tysdag å setje ned ferjetakstane med to takstsoner. I tillegg vart det vedteke ei rekkje punkt i ein tiltakspakke som vert realisert på grunn av koronakrisa.

Informerte om korona-arbeidet i Sande

Sande kommune er i ferd med å lage ei lokal liste med aktuelle sysselsettingstiltak.

Sjøfolk er bekymra for sjukdom til havs

tirsdag 07.04 2020

Dette er Sande si liste over sysselsettingstiltak

Sande kommune kan presentere ei lang liste over moglege sysselsettingstiltak som er aktuelle i kjølvatnet av koronakrisa.

mandag 06.04 2020

Runde grendalag kritiske til kommunen:

– Fjern 10 på topp-postar!

– Vi ser med uro på at det vert sett opp «Ti på topp»-postar på Runde i år.

søndag 05.04 2020

Ergoterapeut Mariette E. Gjerde:

Sju kvardagsråd i koronaens tid

Heilt brått er kvardagen endra, og vi må fylle den med nye aktivitetar. Dette gir oss som enkeltpersonar, par, familiar store utfordringar. Lat meg gi deg sju kvardagsråd i koronaens tid.

tirsdag 31.03 2020

Digitalt formannskapsmøte i Sande

Komande fredag skal Sande formannskap ha møte gjennom PC-ar, og utan publikum til stades.

Mange vil hjelpe Herøy gjennom koronasituasjonen

84 personar med brei bakgrunn og kompetanse har gitt Herøy kommune beskjed om at dei kan bidra som helsepersonell under koronasituasjonen.

mandag 30.03 2020

Gifta seg i «tom kyrkje» etter 23 år i lag:

Kveitebrødsdagar på elsykkel

Gerald Pettersen har endeleg gifta seg med si kjære Hedvig Garshol. Det skjedde i ei IKKJE fullsett Slettebakken kyrkje 19. mars. Sidan har det vorte mange turar på elsykkel.

Emilie Hansen (20) sit fast i ei studentleilegheit i Barcelona

Isolert i Barcelona

Det er psykisk krevjande å leve slik, i karantene og med portforbod, i den elles så levande metropolen. Men ein lærer å setje pris på dei små tinga ...

Bra kontroll på situasjonen

Vår del av landet har framleis relativt få tilfelle av koronasjukdom. Det gir kommunane endå betre tid til å førebu seg.

Nye smittetilfelle i Herøy og Sande

Både Herøy kommune og Sande kommune melder måndag ettermiddag om at det no er fire personar i kvar av kommunane som er smitta av koronaviruset.

lørdag 28.03 2020

Mange vil på hytta - ordførarane seier nei

Det er fleire hundre fritidseigedomar i Herøy og Sande. Sjølv om det er forbod mot å overnatte på hytta, er det mange som håpar det likevel kan vere ei moglegheit.

fredag 27.03 2020

Sande-legane fekk smittevernutstyr i gåve

Ein privatperson har spandert ekstra smittevernutstyr på Sande legesenter.

Koronapasient i Herøy innlagt på sjukehus

To personar har i skrivande stund blitt påvist smitta av Covid-19 i Herøy. No er ein av dei to pasiantene innlagd på sjukehus.

Koronasmitta nummer tre i Sandekorona

To personar har i skrivande stund blitt påvist smitta av Covid-19 i Herøy. No er ein av dei to pasiantene innlagd på sjukehus.

torsdag 26.03 2020

Ingen grunn til å slakke på taumane

- Då risikerer ein berre at koronasmitta kjem fullstendig ut av kontroll, med svært rask spreiing, skriv ansvarleg redaktør Endre Vorren.

Lurer du på om du kan kome heim til Herøy og Sande i påska?

- Ja, men vi må ta omsyn

Vestlandsnytt har fått spørsmål frå folk som lurer på om det er greitt å kome heim til påske for familiemedlem som bur lengre heimanfrå. Dette svarer smittevernoverlegen i Herøy og ordføraren i Sande.

Korona-smitta nummer to også i Herøy

Torsdag i tolvtida kunngjorde Herøy kommune at dei har fått sitt andre stadfesta korona-tilfelle.

Endå ein person smitta i Sande

Torsdag morgon vart det klart at Sande kommune har fått sitt andre smittetilfelle.

onsdag 25.03 2020

Vanylven har ikkje lenger karantene for tilreisande frå Noreg

Vanylven kommune har valt å ikkje vidareføre det sju dagar lange vedtaket om karantene for tilreisande frå andre delar av Norge.

tirsdag 24.03 2020

Gjer karantenepresisering om mannskapsskifte i Herøy

Strenge karantenereglar har skapt vanskar for reiarlag som treng å skifte mannskap på sine båtar. I Herøy har smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen no kome med ei presisering for mannskapsskifte i Herøy.

Første tilfellet av koronasmitte i Sande

Tysdag morgon vart det klart at også Sande kommune har fått eit tilfelle av koronasmitte.

mandag 23.03 2020

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.

lørdag 21.03 2020

Herøy fylgjer opp og endrar karantenereglane

I tråd med Fylkesmannen si tilråding fredag, har smittevernoverlegen i Herøy no innført lokalt og innskjerpa karantenevedtak.

fredag 20.03 2020

Bjørn Martin Aasen inn i korona-kampen

Herøy kommune har henta tilbake pensjonert kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

Fylkesmannen ber alle kommunane om å innføre "norsk karantene"

Fylkesmann Rigmor Brøste ber alle kommunane i Møre og Romsdal om å innføre like karantenereglar.

- Karantenereglar til å undre seg over

For Myklebust Verft byr det på utfordringar at Sande har strengare karantenereglar enn til dømes Herøy og Ulstein.

– Det går bra, men eg saknar barnebarnet mitt

Etter seks veker i «karantene» til ankers i Trinidad, vart det to veker karantene heime i Fosnavåg.

Larsnes Mek. Verksted held hjula bra i gang

Verftet på Larsnes vurderer å halde aktiviteten i gang også i påska.

torsdag 19.03 2020

– Kjem sjølvsagt hit også

Frå måndag morgon til torsdag ettermiddag var rundt åtti personar i Herøy og Sande testa for mogleg koronasmitte. Så langt var det ikkje meldt inn smittetilfelle.

Konfirmasjonane er utsette til hausten

Konfirmasjonane i Herøy og Sande vert gjennomførte i august og september.

Koronakrise-seminar for shippingklubben

– I slike tider er det sikkert veldig mange som lurer på veldig mykje, seier dagleg leiar Hallvar Ulfstein i Fosnavåg shippingklubb.

Nokre få i reisekarantene, men:

Drifta går som normalt ved Herøy sin største industriarbeidsplass

Korona-situasjonen har ikkje fått konsenvensar for drifta ved Herøy sin største industriarbeidsplass.

onsdag 18.03 2020

57 er testa for koronavirus i Sande og Herøy denne veka

29 sandssokningar er måndag, tysdag og onsdag testa for eventuell koronasmitte. 28 er testa i Herøy.

– Det var eit sjokk for alle, men vi opplever fin støtte

Alle landets frisørar fekk fire timar på seg på å stenge dørene. Håpet er at krisepakkar kan hindre massenedleggingar.

Koronautbrotet fører til pause i lokalpolitikken

Både Olav Myklebust og Bjørn Prytz avlyser alle politiske møte, i første omgang for dei komande to vekene.

Ordførar i Herøy talar for folket i video:

- Vi skal stå av også denne stormen!

Tysdag kveld tala Herøy-ordførar Bjørn Prytz til folket.

Næringslivet ber om felles tiltak, Fylkesmannen kan ta grep

Variasjonen av smittevernreglar gjer at næringslivet etterlyser felles tiltak.

Leiar:

Uverkeleg situasjon

Det er ein nærast ubegripeleg situasjon vi har hamna i. Kampen mot koronaviruset gjer at landet er inne i ein krisesituasjon, ein unntakstilstand som kjem til å vare i fleire veker. Kanskje fleire månader.

tirsdag 17.03 2020

Slik vert heimeskule-kvardagen i Herøy framover:

– Lærarane våre er topp motiverte

Kommunalsjef oppvekst i Herøy kommune, Sølvi Lillebø Remøy, seier gode rutinar no er alfa og omega for å sikre eit godt undervisningstilbod i unntakstilstanden vi no står i.

Sande innfører karantene for tilreisande frå Norge

Sande kommune innfører dei same karantenereglane som Ålesund, Sula og Giske.

mandag 16.03 2020

Born og unge samlar seg i grupper. No slår politiet alarm.

Politiet på Søre Sunnmøre ropar eit kraftig varsko etter at born og unge samlar seg i gjengar, parallelt med den pågåande koronakrisa.

Ingen påvist smitte i Herøy, men om det skal halde seg må folk ta omsyn til kvarandre:

– Må vise kva som bur i oss

Herøyordførar Bjørn Prytz oppmodar alle om å vere solidariske . – Ikkje reis på hytta, ikkje hamstre mat og ver ein god nabo, er hans klare beskjed til kommunens innbyggjarar.

Kriseleiinga i Sande kommune samla måndag:

– Førebur «worst case»

Krisegruppa i Sande var måndag føremiddag samla til nytt koronamøte. Ein tek høgde for eit «i verste fall-scenario».

Legesenter stengt etter at person troppa opp og ville ha koronatest

Måndag ettermiddag kom meldinga om at Myrvåg legesenter er stengt, og må desinfiserast.

søndag 15.03 2020

Har oppretta eiga korona-dugnadsgruppe for Herøy på Facebook

Søndag vart det oppretta ei eiga dugnadsgruppe for folk som vil assistere andre i desse korona-tidene.

Slutt på manuell betaling på ferjene

Det er slutt på manuell betaling på alle ferjene i Møre og Romsdal.

fredag 13.03 2020

Redusert aktivitet ved Søre Sunnmøre tingrett

I tråd med retningslinjer frå Domstoladministrasjonen, avgrensar Søre Sunnmøre tingrett sin aktivitet i perioden frå og med 13. mars 2020 fram til og med 26. mars 2020.

Sunnmørsbadet reknar med å tape millionar på koronakrisa:

- Dette blir knalltøft

Dagleg leiar for Sunnmørsbadet Karl Petter Sortehaug var svært bekymra for den situasjonen Herøy-badelandet hamna i etter dei måtte stenge ned. Likevel håper han krisetiltaka frå myndigheitene skal gjere det slik at Sunnmørsbadet skal kome seg gjennom krisa.

torsdag 12.03 2020

Nattlegevakta flyttar til Myrvåg

Frå og med 12.mars er nattlegevakta etablert i Myrvåg.

Dette gjer SSR og dette forventar dei frå sine kundar

SSR skriv i ei pressemelding at dei følgjer råda frå helsestyresmaktene for å redusere faren for koronasmitte.

Matbutikkar lokalt har allereie merka at folk hamstrar:

Næringsministeren: – Ikkje nødvendig

Mange daglegvarebutikkar og apotek i noreg opplever lange køar sidan folk hamstrar på harde livet. Med det Vestlandsnytt erfarer, skjer dette også i Herøy og Sande. Myndigheitene og matvarekjedene ber derimot om at ein unngår hamstring.

Slutt på kontantar og redusert rutetilbod

Frå fredag 13. mars kan ikkje dei reisande betale med kontantar på bussar og hurtigbåtar. Det blir også færre bussavgangar som ei følge av at alle skular er stengt. Hurtigbåtane vil fortsette å gå i ordinære ruter.

Siste oppdatering frå Herøy om koronaviruset

Under finn du siste nytt om koronaviruset frå Herøy kommune. Vi held saka oppdatert.

Oppdateringar om korona frå Sande

Her legg vi ut oppdateringar kring koronasituasjonen i Sande.

Sunnmørsbadet stenger inntil vidare

Frå og med klokka 18 torsdag er Sunnmørsbadet stengt.

Stenger alle skular og barnehagar - her er regjeringa sine nasjonale tiltak

– I dag kjem regjeringa med dei sterkaste og mest inngripande tiltaka vi har hatt i Norge sidan fridom. Det sa statsminister Erna Solberg torsdag under ei pressekonferanse før ho og regjeringa kunngjorde ei lang rekkje med tiltak som no trer i kraft i heile landet.

Helsestaben i Herøy kommune om koronaviruset:

- Vi må vise omsyn til kvarandre

Herøy kommune har no stramma inn korona-tiltaka lokalt og har bestemt at alle arrangement med over 100 deltakarar skal avlysast. Samstundes manar dei til å vere både solidariske overfor risikogruppene og nøgne med hygienen.

Sande stenger alle skular og barnehagar

Ny utvikling: Frå og med fredag 13. mars vert alle barnehagar og skular i Sande stengde.

Fleire arrangement og samlingar er avlyst/utsett – her er dei vi har oversikt over

Omsyn til smittevern av det ny koronaviruset, Covid-19, har ført til at ei rekkje lokale arrangement og samlingar har blitt avlyst/utsett. Under ramsar vi opp nokre av dei vi har fått oversikt over.

onsdag 11.03 2020

Shippingklubben avlyser årets torskemiddag

I ei kort melding til Vestlandsnytt skriv Fosnavåg Shippingklubb at dei har valt å avlyse "Årets fyrste Torskemiddag" på torsdag. Hallvar Ulfstein seier følgjande: "Vi vurderer det slik at det ikke er nødvendig å utsette folk for unødig risiko ved å arrangere møtet."

Sande kommune har sett i verk fleire tiltak - går ut over FHI sine tilrådingar:

Fem personar i heimekarantene i Sande

Sande kommune har no sett krisestab og innfører strenge tiltak for å ungå eit større utbrot av koronasmitte i Sande.

Koronasmitte rundt hjørnet:

- Det som trengst no, er ein stor fellesdugnad

Kommuneoverlegen i Sande appellerer til sunn fornuft og solidaritet for å hindre at koronasmitte utbreier seg for raskt.

Desse tiltaka gjer MR-fylke:

Stopp av reiser og innstramming av møte og arrangement

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett krisestab og følger situasjonen kring koronaviruset tett.

Utsett HerøyLAN på ubestemt tid:

- Forstår at dette er drit for mange

Det er med tungt hjarte at styret i HerøyLAN har valt å utsette årets LAN-arrangement på ubestemt tid. Men, «her må vi vere solidariske», konkluderer dei.

Avlyser dansegallaen i Fiskarhallen:

– Smittevern i førarsetet

Arrangement-styret bak den store dansegallaen i Fiskarhallen i april har bestemt seg for å avlyse arrangementet med omsyn til smittevern og det nye koronaviruset, Covid-19.