Tema

tirsdag 25.01 2022

Tolv nye smittetilfelle i Herøy måndag

Måndag kveld melde Herøy kommune om i alt tolv nye positive covid-19-tilfelle. - Det er framleis den yngre del av befolkninga som testar positivt, skriv kommunen.

mandag 24.01 2022

Aftenposten med større sak:

«Brølende Lam», vaksinemotstand og fatalt smitteutbrot i Herøy

Aftenposten har vore på besøk til Søre Sunnmøre og laga sin større artikkel om det ikkje ubetydelege koronautbrotet som starta i Herøy i slutten av november.

søndag 23.01 2022

13 nye smittetilfelle i Herøy i helga:

– Det kan verte krevjande å oppretthalde fullgode kommunale tenester

Søndag kveld melder Herøy kommune om til saman 13 nye smittetilfelle laurdag og søndag. Kommunedirektør Trond Arne Aglen ventar krevjande tider framover med tanke på sjukefråvær.

fredag 21.01 2022

Elleve nye smittetilfelle fredag:

Stadig fleire smitta i Herøy

Toler ikkje enda ei lang nedstenging:

– Dette må snu no

– Eg har gått med ein hard klump i magen i to år – og han vert ikkje mindre no.

Lite smitte i Sande kommune

Fredag ettermiddag kom Sande kommune med oppdatering på smittesituasjonen i kommunen. Sidan førre fredag er det meldt om til saman fire positive covid-19-prøver.

torsdag 20.01 2022

Ni nye smittetilfelle i Herøy torsdag

Torsdag kveld melder Herøy kommune om ni nye positive covid-19-testar.

onsdag 19.01 2022

Sju nye tilfelle i Herøy onsdag

Onsdag kveld melder Herøy kommune om sju nye positive covid-19-tilfelle. Dei siste fem dagane er det til saman meldt om 28 tilfelle i Herøy kommune.

tirsdag 18.01 2022

Utbrotet på skular og i barnehagar held fram:

Seks nye smittetilfelle i Herøy tysdag

Dei siste fire dagane er det meldt til saman 21 tilfelle i Herøy kommune. Seks av dei positive tilfella har kome tysdag.

Her får ein gratis sjølvtestar i Sande og Herøy

Dersom du har luftvegssymptom eller er nærkontakt til ein smitta skal ein teste seg. Hurtigtestar får ein gratis i både Herøy og Sande.

mandag 17.01 2022

Fleire smitta i barnehage:

Seks nye smittetilfelle i Herøy måndag

søndag 16.01 2022

Smitte ved barnehage, barneskule, ungdomsskule og vidaregåande

lørdag 15.01 2022

To nye koronatilfelle i Herøy fredag

fredag 14.01 2022

Herøy kommune:

Gult nivå i skular, SFO og barnehage ut neste veke

Kriseleiinga har bestemt at skulane, SFO og barnehagane i Herøy skal drive på gult nivå ut neste veke (veke 3).

Sju nye smittetilfelle i Sande siste veka

torsdag 13.01 2022

Fire nye koronatilfelle i Herøy torsdag

Foreldre med opprop til kommuneleiinga:

Smittefrykt i Stokksund

Smittesituasjonen i Herøy den seinare tida har skapt smittefrykt og skuleangst ved Stokksund skule.

13 nye koronatilfelle i Herøy onsdag

tirsdag 11.01 2022

Fire nye koronatilfelle i Herøy tysdag kveld

mandag 10.01 2022

Nytt positivt koronatilfelle i Herøy måndag kveld

Herøy og Sande må utsetje vaksinetimar:

– Vi har eit etterslep på dose tre

Stadig fleire får eit tredje stikk i overarmen i desse dagar. Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i Herøy kan fortelje at vaksineringa går etter planen. Men han er stadig uroa over dei uvaksinerte.

Tre nye koronatilfelle i Herøy søndag

søndag 09.01 2022

Ni nye tilfelle laurdag:

Nytt utbrot i Herøy

Det var laurdag meldt om ni nye tilfelle med positiv covid-19-test i Herøy.

lørdag 08.01 2022

Seks nye testa positivt i Herøy fredag

- Det er i dag meldt om 6 nye positive covid-19-testar i Herøy, opplyser kommuneoverlegen seint fredag kveld.

fredag 07.01 2022

Ti nye smitta i Herøy torsdag

Herøy kommune melde torsdag kveld om ti nye tilfelle av covid-19. - Testing og sporing held fram fredag, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

torsdag 06.01 2022

Lågt oppmøte – må kaste vaksinedosar i Sande

Torsdag kom Sande kommune med oppdatering på status for vaksinering i kommunen. Elleve nye personar har teke 1. dose, men mange har ikkje møtt for å få 3. dose. Fleire dosar måtte difor kastast.

onsdag 05.01 2022

Sju nye tilfelle i Herøy onsdag

Det var onsdag registrert sju nye tilfelle med Covid-19 i Herøy. Desse er knytte til tre ulike smittevegar, opplyser kommuneoverlegen onsdag kveld.

tirsdag 04.01 2022

Omikron er stadfesta: Aasen ventar mange nye smittetilfelle i månadene framover

Herøy kommune fekk rett i sine antakelsar. Fleire av dei som nyleg er koronasmitta, har omikron-varianten.

mandag 03.01 2022

Herøy vil ha krav til vaksinasjon

Herøy kommune ber Eldreombodet fremje vaksinasjonskrav overfor statlege styresmakter.

Vgs: Elevar og tilsette vert bedne om å teste seg

Elevar og tilsette ved vidaregåande skular vert bedne om å ta ein sjølvtest før oppstart tysdag.

torsdag 30.12 2021

Restriksjonar for besøk ved omsorgssenter etter smitte

Her er dei siste smittetala frå Herøy og Sande

tirsdag 28.12 2021

Endå ein pasient ved seksjon blå er død etter koronasjukdom

Tysdag melder Herøy kommune at endå ein pasient ved den korona-råka avdelinga ved omsorgssenteret, er død.

Vaksineringa held fram i romjula:

Frå onsdag kan du vaksinere deg på Moa

Tysdag er det vaksinering att i Herøy, og frå onsdag av kan ein få stikk i overarmen om ein er på shopping på Moa. Der stiller Forsvaret opp.

Fem positive prøver gjennom julehelga - omikron påvist i Ulstein

Herøy kommune melder om til saman fem nye tilfelle av positiv covid-19 test gjennom julehelga.

torsdag 23.12 2021

Få nye smittetilfelle i Herøy siste dagane - ingen i Sande

Sidan måndag er det meldt om til saman fire nye tilfelle av Covid-19 i Herøy. I går melde kommunen at utbrotet som starta i Herøy den 15.-16.11 ser ut til å vere over.

onsdag 22.12 2021

Kommuneoverlegen og kommunedirektøren i Herøy oppsummerer det krevjande utbrotet i Herøy:

- Opprørt over at nokre religiøse leiarar aktivt har påverka personar til ikkje å vaksinere seg

Utbrotet av covid-19 som starta i Herøy den 15.-16.11 ser ut til å vere over. Det har vore eit strevsamt og krevjande arbeid å spore smitten og å avgrense den.

Koronavaksinasjon:

Er du over 18 år kan du no få dose tre

Både Sande og Herøy kommune melder at alle over 18 år kan få dose tre av koronavaksinen før nyttår - så lenge det har gått minst 20 veker (4,5 månader) sidan dose to.

tirsdag 21.12 2021

YHU-rektor støttar kommunedirektøren si avgjerd om å halde skulen open:

- Ønsket om heimeundervisning handla ikkje om smittefrykt

Det var ikkje frykt for smitte, men høgt fråvær blant dei tilsette, som gjorde at dei ved Ytre Herøy ungdomsskule ønskte å gi heimeundervisning dei siste dagane før juleferien.

mandag 20.12 2021

Berre éin ny smitta måndag

søndag 19.12 2021

Berre eitt nytt koronatilfelle i Herøy søndag

Seks nye koronatilfelle i Herøy laurdag

torsdag 16.12 2021

Ønskjer å gi alle over 45 år oppfriskingsdosen før nyttår:

Set opp ekstra vaksinasjonstilbod i romjula i Herøy

Herøy kommune tilbyr alle over 45 år oppfriskingsdosen (dose 3) før nyttår. Tilbodet gjeld også alle tilsette over 18 år i barnehagar og skular. Det må likevel vere 4,5 månad sidan 2. dose, presiserer Herøy kommune.

Herøy legesenter tilbake til normal drift torsdag:

Koronatest var falsk-positiv for lege i Herøy

Herøy kommune:

To nye tillfelle av Covid-19 onsdag

onsdag 15.12 2021

Eldreombudet ber om eit møte med Herøy kommune etter vaksinesvikt og smitteutbrot

Eldreombodet har bede om eit møte med Herøy kommune i høve smitteutbrotet ved Herøy omsorgssenter.

Raudt nivå og heimeundervisning for Herøy VGS

Frå torsdag 16 desember og fram til juleferien vert det digital heimeundervisning med nokre unntak ved Herøy vidaregåande skule.

tirsdag 14.12 2021

Åtte nye koronatilfelle i Herøy tysdag

Det er tysdag meldt om åtte nye tilfelle av positive covid-19-testar i Herøy. Fem av tilfella er hjå personar som allereie er i familieisolasjon eller karantene. Alle tilfella ser ut til å ha direkte samanheng til dei tilfella som er påvist dei siste dagane ved nokre av skulane i kommunen.

Lege ved Herøy legesenter har testa positivt

mandag 13.12 2021

Koronadødsfall ved Herøy omsorgssenter

Ein pasient ved seksjon blå, Herøy omsorgssenter, som fekk covid-19, er død, opplyser Herøy kommune måndag kveld.

Det er frå 20.11.21 – 13.12.21 meldt 142 smittetilfelle av covid-19 i Herøy:

- Ingen ekstra tiltak i Herøyskulen no

Det er ikkje grunnlag for å sette i verk særskilde tiltak i skular og barnehagar med lokale forskrifter, konkluderer kriseleiinga i Herøy kommune med etter møtet i dag 13.12.21.

Fem nye koronasmitta i Herøy - knytt til skular

Sidan førre oppdatering vert det meldt om fem nye koronatilfelle i Herøy.

Dette er dei nye nasjonale koronatiltaka

søndag 12.12 2021

Trond Arne Aglen utsett for drapstrussel etter utspel om vaksinering

Kommunedirektøren i Herøy, Trond Arne Aglen, er drapstruga etter utspel han har kome med i kampen mot koronautbrotet.

lørdag 11.12 2021

Ny "tosifra dag" med koronasmitta i Herøy

Det kjem stadig inn nye smittetilfelle i Herøy. Også laurdag.

fredag 10.12 2021

Endå ein pasient på omsorgssenteret er smitta

Herøy kommune melder om fire nye smitta tilknytt utbrotet ved seksjon blå ved Herøy omsorgssenter.

Her er nyaste statlege fordelinga av covid-kroner til kommunane

Statsforvaltaren har fordelt 36 millionar kroner til kommunane i Møre og Romsdal.

Høgt tal på uvaksinerte småbarnsforeldre i Herøy

Torsdag uttrykte kommunedirektølren bekymring over talet på uvaksinerte tilsette i omsorgssektoren. Kommuneoverlegen er uroa over talet på uvaksinerte småbarnsforeldre.

onsdag 08.12 2021

Mange smittetilfelle i Sande siste dagane

Onsdag kveld melde Sande kommune om eit stigande tal koronasmitta, slik trenden også er i resten av landet.

Herøy melder om fleire smittetilfelle

Utbrotet på omsorgssenteret veks i omfang

I løpet av tysdag vart det registrert ein ny smitta pasient ved Herøy omsorgssenter.

tirsdag 07.12 2021

Jula vart ikkje normal likevel – her er dei strenge tiltaka som gjeld

Jula vart ikkje normal likevel – dette er dei strenge tiltaka som gjeld

Prega, spent og bekymra etter vaksineglippen

Kommunedirektør Trond Arne Aglen seier han er prega, spent og bekymra etter det alvorlege smitteutbrotet ved Herøy omsorgssenter.

mandag 06.12 2021

Herøy set krisestab - gløymde å gje pasientar tredje dose

Måndag vart det kjent at kommunedirektøren i Herøy set krisestab som fylgje av smitteutbrotet i omsorgssenteret.

søndag 05.12 2021

Ytterlegare éin tilsett smitta ved Sandetun

Etter situasjonen fredag der Sande kommune melde om at ein tilsett i pleie og omsorg fekk påvist Covid19-smitte, er det meldt om ein ny tilsett som er smitta.

Ni nye tilfelle i Herøy laurdag - to bur på sjukeheim

Seint laurdag kveld melde Herøy kommune om ni nye tilfelle av Covid-19. Det er for tidleg å seie om ein har kontroll-

lørdag 04.12 2021

Leiar:

Koronaen blir med oss også inn i 2022

Dei færraste av oss trudde vel at vi skulle nærme oss jula i år med rekordhøge smittetal, massevis av sjukehusinnleggingar og mange som døyr av sjukdomen, skriv redaktør Endre Vorren

fredag 03.12 2021

Fire av sju Covid-19-positive fredag er barn

Det er fredag meldt sju nye testar for Covid-19 i Herøy. Fire av dei gjeld barn i grunnskulealder.

onsdag 01.12 2021

Kommuneoverlegen og kommunedirektøren i Herøy er svært bekymra:

Ber vaksne ta vaksineansvar: - No er det verkeleg alvor

- No må dei uvaksinerte vaksne ta ansvar for å ta imot tilbod om vaksinen for å beskytte seg sjølv og andre. Det er dei uvaksinerte vaksne som har vore drivarane av det pågåande smitteutbrotet i Herøy, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i ei pressemelding onsdag.

tirsdag 30.11 2021

Fire nye smittetilfelle i Herøy tysdag

Herøy kommune melde tysdag ettermiddag om fire positive tilfelle av covid-19.

Covid-situasjonen gjer at Ålesund sjukehus aukar beredskapen

Adm. dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal slår fast at ein no fryktar fleire innleggingar, og føretaket aukar difor beredskapen ved Ålesund sjukehus.

Nasjonal tilråding:

– Bruk munnbind i taxi, butikkar og kjøpesenter

Sju nye smitta i Herøy måndag

søndag 28.11 2021

Tre nye smitta i Herøy søndag

Søndag kveld melder Herøy kommune om tre nye tilfelle av positive hurtigtestar for Covid-19.

lørdag 27.11 2021

Fire nye smittetilfelle i Herøy laurdag

Laurdag er det meldt om fire nye tilfelle av covid-19 påvist ved hurtigtest i Herøy.

torsdag 25.11 2021

Utbrotet i Herøy:

Til saman tolv positive testar torsdag

Torsdag kveld melder Herøy at det i løpet av dagen er stadfesta i alt tolv nye smittetilfelle av Covid-19. Ein av dei smitta besøkte Sunnmørsbadet onsdag kveld, og kommunen ber folk teste seg ved symptom.

onsdag 24.11 2021

Seks nye smitta tysdag

Tysdag kveld melder Herøy kommune om seks nye stadfesta positive testar for Covid-19. Til saman er det påvist i alt 17 positive testar i Herøy som har direkte samanheng med utbrotet som starta 15.-16. november.

mandag 22.11 2021

Ber folk som var på bedehus og legesenter om å teste seg

Herøy kommune melder måndag ettermiddag om fleire koronasmitta.

søndag 21.11 2021

Åtte nye smittetilfelle etter religiøst arrangement

Smitte på eit religiøst arrangement - fleire med symptom

fredag 19.11 2021

Koronavaksinering:

Om lag 400 personar over 18 år i Herøy har ikkje teke dose to

Om lag 400 personar i Herøy som er over 18 år har ikkje teke 2. dose av koronavaksinen.

mandag 08.11 2021

Framleis ein god del smittetilfelle i Sande

tirsdag 02.11 2021

Oppfriskingsdose for eldre i Herøy

Herøy kommune tilbyr no ein tredje koronavaksine for dei over 65 år.

fredag 29.10 2021

Koronasituasjonen:

21 nye smitta i Sande og sju nye i Herøy siste veka

Fredag ettermiddag melder Sande kommune om til saman 21 nye smittetilfelle av covid-19 siste veka. Herøy kommune melder på si side om til saman sju nye tilfelle sidan laurdag.

lørdag 23.10 2021

Der er fem uavhengige smittesituasjonar i Herøy

Nasjonalt ser ein no ein stigande tendens til meir smitte i visse område, og dette er smitte mellom fullvaksinerte. Dette gjeld også Herøy, melder kommuneoverlegen ved inngangen til helga.

fredag 22.10 2021

Smittesituasjonen i Sande:

– Det er framleis smitte i lokalsamfunnet

Fredag ettermiddag melder Sande kommune om til saman 13 smitta personar sidan måndag.

onsdag 20.10 2021

Tilsett ved Myrvåg omsorgssenter har testa positivt for covid-19

Smitte blant elevar på Gursken oppvekstsenter

Kommuneoverlegen i Sande melde melde tysdag kveld om to nye smittetilfelle etter PCR test og to nye smittetilfelle etter hurtigtest blant elevar ved Gursken oppvekstsenter. Nære elevar som kan vere eksponert for smitte har fått tilbod om hurtigtest onsdag før skulestart.

tirsdag 19.10 2021

To barn i Herøy har fått påvist koronasmitte

To barn busette i Herøy har i går (18.10.21) og i dag (19.10.21) testa positivt på covid-19 ved sjølvtest, opplyser Herøy kommune tysdag.

mandag 18.10 2021

Sande-utbrotet passerte hundre smittetilfelle

Dei fleste er friskmelde, men i helga passerte det store utbrotet i Sande hundre covid-smitta.

fredag 15.10 2021

Koronasmitte stoppa kveldens LGFK-kamp

Kampen Hard - Larsnes/Gursken, som skulle gå fredag kveld, er avlyst.

torsdag 14.10 2021

- Vaksinerte vert langt mildare råka enn uvaksinerte

Kommuneoverlegen i Sande seier helseavdelinga endeleg kan seie at dei har kontroll på det store smitteutbrotet.

tirsdag 12.10 2021

Ope lesarinnlegg av kommuneoverlegen:

"Selv om det var en nasjonal dugnad frem til gjenåpningen for to uker siden så har vår lokale dugnad vært mer krevende og utfordrende de siste to ukene."

mandag 11.10 2021

Vaksinasjonsgrad Herøy/Sande: – Tala er urovekkande

Fredag gjekk kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen ut med ei bekymring rundt vaksinasjonsgraden i aldersgruppa 25–44 år lokalt. I dag ser vi nærare på tala som syner utfordringa Herøy og Sande står i.

Det store utbrotet i Sande:

Har oversikt - og langt fleire vert no friskmelde enn talet på smitta

Siste dagane har fleire blitt friskmelde enn sjukemelde av korona i Sande.

søndag 10.10 2021

Smitteutbrotet i Sande:

Smittesporinga held fram i Sande - 5 nye smitta

Fem nye smittetilfeller er stadfesta etter PCR-testar.

lørdag 09.10 2021

Mange smitta i Sande denne veka

Totalt 78 personar er smitta i samband med utbrotet ved Myklebust verft.

Fullvaksinert var på badeland - testa positivt fredag

Under smittesporing fredag, vart det avdekt at ein fullvaksinert person som var på Sunnmørsbadet same dag, har testa positivt på Covid-19.

fredag 08.10 2021

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen uroa:

– Ikkje flokkimmunitet blant unge vaksne i Herøy og Sande

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen er uroa for vaksinasjonsgraden i gruppa 25–44 år i Herøy og Sande. I Herøy ligg vi åtte prosentpoeng under landsgjennomsnittet for denne gruppa.

torsdag 07.10 2021

70 smitta: Massetesting gir leiinga oversikt over situasjonen

Smitteutbrotet ved Myklebust Verft var torsdag kome opp i 70 registrerte smitta. Rundt ein tredjedel av desse er bedrifta sine eigne tilsette, resten tilsete ved underleverandørar.

Fryktar start på nytt utbrot i Herøy

To personar i Herøy har testa positivt for Covid-19 torsdag. TIlfella har direkte samanheng med det pågåande utbrotet i Sande.

onsdag 06.10 2021

Utbrotet i Sande:

Sileikiene: - Viktig å ikkje bagatellisere situasjonen!

Kommuneoverlegen i Sande ber kommunen og folket i Sande om å ta koronautbrotet på største alvor.

tirsdag 05.10 2021

Myklebust Verft-utbrotet veks i omfang

Smitteutbrotet med utgangspunkt på Myklebust Verft aukar i omfang. Tysdag orienterte kommunedirektøren formannskapet om stoda.

fredag 01.10 2021

25 smitta sidan førre fredag:

Dette seier verfts- og kommuneleiinga om utbrotet

Sidan førre fredag har til saman 25 personar blitt bekrefta smitta av covid-19 i Sande. Utbrotet er knytt til Myklebust Verft i Gursken.

Fredag ettermiddag:

Ni nye smittetilfelle i Sande

Fredag ettermiddag melder Sande kommune på sine heimesider om ni nye smittetilfelle i kommunen. Det gjer at det sidan utbrotet starta førre veke er meldt om til saman 25 smitta personar i kommunen.

fredag 24.09 2021

Noreg opnar opp att

Det norske samfunnet blir gjenopna laurdag klokka 16.

søndag 12.09 2021

Status på smittesituasjonen i Herøy og Sande

Det er registrert tre nye smittetilfelle i våre kommunar sidan vår førre status torsdag ettermiddag.

torsdag 09.09 2021

Tre nye smittetilfelle siste to dagane

Onsdag og torsdag denne veka er det meldt om to nye smittetilfelle i Herøy, og eitt i Sande.

mandag 06.09 2021

Nytt smittetilfelle i Herøy måndag

- Det er i dag meldt at ein person busett i Herøy har testa positivt for Covid-19.

Massivt smitteutbrot i Syvde og Vanylven

Eit støre utbrot av covid-19 har oppstått i Vanylven siste dagane.

lørdag 04.09 2021

Meir næringsstøtte til pandemi-råka i Sande

Det kan vere meir pengestøtte å hente for bedrifter i Sande som er råka av pandemien.

Tre nye smitta i Herøy

Det er laurdag meldt at tre personar busette i Herøy har testa positivt for covid-19 ved testar tekne fredag 3. september.

fredag 03.09 2021

Tre nyesmittetilfelle I Sande

Kommuneoverlegen melder om tre positive Covid-19-prøvar etter PCR-test torsdag.

Ledige vaksinetimar både i Sande og Herøy:

Slik går det med vaksineringa

Det nærmar seg fire millionar vaksinerte nordmenn med anten eitt eller to stikk i overarmen. Med stort påfyll av vaksinar siste tida, kan både Sande og Herøy melde om ledige vaksinetimar til dei som ynskjer.

torsdag 02.09 2021

Torsdag:

Alle hurtigtestar negative i Herøy

Alle hurtigtestar tekne ved Ytre Herøy ungdomsskule og Nerlandsøy skule i dag var negative.

Onsdag kveld:

Seks nye smitta i Herøy

Seint onsdag kveld melder Herøy kommune om seks positive testar for Covid-19. Både skular og korps råka.

onsdag 01.09 2021

Seinare påvist Covid-19-smitta person:

- Besøkte festivalområdet til mosjonsfestivalen laurdag

Den seinare påvist smitta personen som var innom Moltustranda mosjonsfestival besøkte festivalområdet laurdag 28. august. Men hittil ser ikkje besøket ut til å ha ført til fleire smitta.

tirsdag 31.08 2021

Tysdag kveld:

Ny positiv test i Herøy

Tysdag kveld melder Herøy kommune at ein person busett i Herøy har testa positivt på Covid-19. I tillegg har ein deltakar på Moltustranda mosjonsfestival, busett i ei anna kommune testa positivt.

mandag 30.08 2021

Fire nye har testa positivt i Herøy

Måndag ettermiddag fekk Herøy kommune melding om at fire personar har testa positivt for Covid-19.

Kriseleiinga i Herøy vurderer situasjonen som eit utbrot av Covid-19 i kommunen:

- Vi er i ein krevjande situasjon

Kriseleiinga i Herøy kommune hadde møte måndag. Der vart smittesituasjonen i kommunen grundig gjennomgått, og kommunedirektør Trond Arne Aglen kallar situasjonen krevjande.

lørdag 28.08 2021

Alle elevane på 8.-trinnet har testa negativt

torsdag 26.08 2021

Ein person smitta i Sande

Kommuneoverlegen i Sande har torsdag kveld fått melding om at ein person i Sande er stadfesta smitta. Smittekjelda er ukjend. Til no er det definert seks nærkontaktar, men dette talet kan auke utover kvelden når smittesporing er fullført.

Alvorleg koronasjuk i lang tid - no fortel ho korleis det var:

Alvhild låg 39 døgn på respirator

Ho låg kritisk koronasjuk, kopla til respirator, i 39 døgn. Heilt sidan mars har Alvhild Kvamme Iversen kjempa mot sjukdomen. No er ho endeleg heime igjen.

Ny person smitta i Herøy - to nye i karantene

tirsdag 24.08 2021

Fem nye tilfelle av covid-19 i Herøy

Herøy kommune har tysdag kveld fått meldt fem nye tilfelle av covid-19, melder kommuneoverlegen. Det er gjennomført smittesporing, og testing av nærkontaktar vert gjennomført i morgon og frametter. Tre av tilfella heng saman og er knytt til testing etter innreise. 

Sande og Herøy startar vaksinasjon av 16- og 17-åringar

Frå denne veka vert det sett igang med vaksinasjon av 2004- og 2005-modellar i våre to kommunar.

søndag 22.08 2021

Tre nye smittetilfelle i Herøy

Søndag kom det melding om at tre personar i Herøy er registrerte som smitta av covid-19.

fredag 20.08 2021

Herøy kommune om koronatilfelle med ukjent smitteopphav:

- Aktiv Trening i Fosnavåg mogleg stad for smitte

Kommuneoverlegen:

- Ta vaksinen - det vil kome nye smittebølger til hausten og vinteren

Kommuneoverlege Asta Sileikiene ber ungom og vaksne om å ta koronavaksine no.

torsdag 19.08 2021

Uroa etter smitte frå ukjend kjelde

Kommuneoverlegen i Herøy meiner det er urovekkjande etter at det er avdekt eit smittetilfelle i Herøy med ukjend smitteveg.

onsdag 18.08 2021

Nytt koronatilfelle i Herøy - kom frå utlandet

Sandssokning smitta - isolert i Sandefjord

Ein person som var på veg til Sande frå utlandet er smitta av korona.

tirsdag 17.08 2021

Fleire hundretals vaksinar til Sande

Sande får også fleire vaksinedosar dei komande vekene.

søndag 15.08 2021

10 i isolasjon - 14 i karantene

Tre personar vart laurdag og søndag sette i smittekarantene etter påvist Covid-19-tilfelle i ein annan kommune.

lørdag 14.08 2021

Tre positive testar i Herøy

Tre personar i same familie har i dag fått positive testar for covid-19 laurdag.

fredag 13.08 2021

Gladnyheit om storleveranse av vaksinar til Herøy:

Alle herøyværingar kan vere fullvaksinert i september

Herøy kommune får ein storleveranse med vaksiner for veke 34. Det betyr at alle kan bli fullvaksinert innan utgangen av september, opplyer kommuneoverlegen og vaksineteamet i Herøy.

tirsdag 10.08 2021

Ein person smitta i Sande

Ein person med symptom har testa positivt etter hurtigtest i Sande tysdag.

- Ha låg terskel for å teste deg

- Det er svært viktig at alle som kjenner på symptom, eller trur dei har vore utsett for smitte, har låg terskel for å ta koronatest. Det er på den måten vi kan avdekke smitte i befolkninga.

søndag 08.08 2021

Fleire barn smitta i Herøy

To personar i Herøy kommune har testa positivt på covid-19 søndag.

lørdag 07.08 2021

Positiv test i Herøy

Ein person busett i Herøy har testa positivt på Covid-19.

fredag 30.07 2021

Herøy kommune:

Person som seinare testa positivt besøkte Sunnmørsbadet

- Vi følgjer situasjonen nøye for Herøy

Smitteutbrotet i Ørsta/Volda fører førebels ikkje til innstrammingar i reglar lokalt. Herøy kommune følgjer nasjonale råd og reglar, skriv Herøy kommune i ei pressemelding.

onsdag 28.07 2021

Smittetilfella på båt i Herøy: - Mannskapet testa negativt

Mannskapet på 12 som er sett i smittekarantene på «Sanco Atlantic» i Herøy har alle testa negativt for covid-19 i første smittesporingstesten, opplyser Herøy kommune onsdag kveld.

tirsdag 27.07 2021

Ein tilsett ved Volda sjukehus har testa positivt

Måndag testa ein tilsett ved Volda sjukehus positivt på Covid-19. Tre andre tilsette er sett i karantene.

Oppdatert:

To smittetilfelle på Sande-båt i Herøy - mannskap på 14 i karantene

søndag 25.07 2021

Koronabekjemping med god støtte frå staten:

Over 70 mill. til Ytre Søre

42 mill. kroner i 2020, og 30 mill. kroner fyrste halvår i år, er staten sitt koronabidrag så langt til kommunane på Ytre Søre.

onsdag 07.07 2021

Seks personar i smittekarantene i Herøy

onsdag 30.06 2021

Smitte i Herøy

Ein person som oppheld seg i Herøy i samband med feriereise har testa positivt på Covid-19.

mandag 28.06 2021

Vaksinemaratonen bak kulissane

Torsdag gjekk den største vaksinemaratonen så langt i Herøy av stabelen. Vi var «fluge på veggen».

søndag 27.06 2021

Nytt koronatilfelle i Herøy

Søndag 27. juni melder Herøy kommune om eit nytt koronatilfelle. Det er lenge sidan sist..

fredag 25.06 2021

Ventar at korona-sertifikat gir auka turisme

Når Noreg blir del av EUs løysing for koronasertifikat torsdag, kjem det truleg fleire utlendingar til Noreg, trur helseminister Bent Høie (H).

mandag 21.06 2021

Tilsyn avdekte fukt, rôteskader og hol i veggen på brakkerigg

Arbeidstilsynet har gitt HG Teknikk eit pålegg etter eit tilsyn ved ein brakkerigg i Gursken.

fredag 18.06 2021

Sunnmørsbadet og KAMI Skotholmen får mest:

Slik blir 2,8 millionar med koronamidlar fordelt i Herøy

Kommuneadministrasjonen har no fordelt 2,85 millionar kroner mellom verksemder som har vore hardt råka av smitteverntiltak i Herøy.

søndag 13.06 2021

Slik blir fordelingskriteria for 2,8 korona-millionar i Herøy

Herøy formannskap var ikkje heilt samd i fordelingskriteria som var lagt opp for dei siste 2,8 millionane som Herøy kommune har fått for å avhjelpe lokale bedrifter som er hardt råka av smitteverntiltak.

torsdag 10.06 2021

Kommuneoverlegen melder om eit nytt koronatilfelle

I Sande vert 11 personar testa for koronasmitte torsdag ettermiddag.

tirsdag 08.06 2021

Person i smittekarantene i Herøy

Tysdag formiddag opplyser Herøy kommune at ein person som er busett i Herøy er sett i smittekarantene. Familien er sett i ventekarantene og det vert gjennomført testing i dag, opplyser kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

mandag 31.05 2021

Sande med mest og Herøy med minst koronasmitte på Søre

Målt etter innbyggartal er det den minste kommunen på Søre Sunnmøre, Sande, som har hatt flest tilfelle av korona. Herøy har hatt færrast.

tirsdag 25.05 2021

Mange må førebu seg på vaksinasjon i fellesferien:

Vert råka av omfordeling

– Skal vi lukkast med å få vaksinert folk så raskt som vi ynskjer, er det viktig at ein stiller opp når ein får tilbod om vaksine.

tirsdag 18.05 2021

Herøyværingar er sette i karantene

søndag 25.04 2021

Leiar

Kva ventar det kulturlivet på andre sida av pandemien?

fredag 23.04 2021

Reglar for kyrkjelege samlingar

Samfunnet vårt vart opna litt meir 16. april, og vi kan igjen ha samlingar i kyrkjene våre!

torsdag 22.04 2021

Nytt smittetilfelle i Herøy - knytast til restaurant-utbrot i Ålesund

I samband med eit nyoppdaga smitteutbrot knytt til restauranten "ANNO" i Ålesund, er det i dag påvist ein positiv test i Herøy, opplyser Herøy kommune torsdag ettermiddag.

onsdag 21.04 2021

Nytt koronatilfelle påvist i Sande

Kommuneoverlegen melde seint i går kveld om eit nytt tilfelle av covid-19-smitte i Sande.

søndag 18.04 2021

Førebur seg på større vaksineleveransar

Herøy kommune førebur seg på å vaksinere fleire når Folkehelseinstituttet aukar leveransane.

torsdag 15.04 2021

Denne virusvarianten herja i Sande i påska

Kommunedirektør Anders Hammer kunne tysdag informere lokalpolitikarane i Sande om koronautbrotet som var i Sande i påska.

onsdag 14.04 2021

Nytt koronatilfelle i Sande onsdag

Ein person som kom reisande frå utlandet er registrert med koronasmitte i Sande.

tirsdag 13.04 2021

Sunnmørsbadet får 100.000,- kroner i koronastøtte med kommunen, men det er på langt nær nok:

- Vanskeleg situasjon

Karl Petter Sortehaug takkar naturleg nok Herøy kommune for nye 100.000,- kroner i koronamidlar til Sunnmørsbadet. Men det er ikkje til å stikke under stol at dette ikkje er tilstrekkeleg om ein skal klare å halde ope dei neste månadane.

Desse lokale verksemdene får koronastøtte i Herøy – og meir er på veg

Kommunedirektøren i Herøy har no gjort ei prioritering basert på søknadane for dei 813.102 kronene som kommunen nyleg fekk til fordeling utover lokale, pandemiråka verksemder.

søndag 04.04 2021

Dei niande smittetilfellet i Sande er registrert

Kommuneoverlege Asta Sileikiene melder søndag 1. påskedag om endå eit tilfelle av koronasmitte i Sande.

Status frå Sande kommune 1. påskedag

Totalt er 8 personar er smitta av Covid -19 – koronaviruset -  denne veka.

lørdag 03.04 2021

Ingen nye smittetilfelle i Sande

Laurdag kveld opplyser Sande kommune at det ikkje er registrert nye tilfelle av koronasmitte.

fredag 02.04 2021

Sande-utbrotet sitt åttande tilfelle

Seint Langfredag er det åttande tilfellet under det pågåande utbrotet i Sande stadfesta.

Dette seier Myklebust fredag kveld om korona-utbrotet

torsdag 01.04 2021

Endå ein sandssokning smitta

Skjærtorsdag kveld melder Sande kommune om endå ein person som har fått koronasmitte.

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande aukar i omfang - frå fire til seks

To nye sandssokningar er stadfesta smitta av Covid-19.

Ulstein-innbyggar som arbeider i Herøy har fått korona

- Ein person busett i Ulstein, som har sin arbeidsplass i Herøy, har testa positivt for covid-19. Det er sett i gang smittesporing med utgangspunkt i arbeidsplassen, og det vert gjennomført smittesporingstesting av alle nærkontaktar i morgon føremiddag.

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

Kallar inn aldersgruppa 18 - 64 år som er prioritert vaksinasjon

Til vaksinasjon i veke 14 kallar Herøy kommune inn nesten alle i aldersgruppa 18 - 64 år som fastlegane har plukka ut til prioritert vaksinasjon i samsvar med nasjonalt fastsette reglar.

Fryktar fire kan bli fleire:

- Mest alvorlege situasjonen vi har hatt

Leiar i krisestaben i Sande kommune, Olav Myklebust, seier dei fire registrerte koronatilfella tysdag kveld kom som ei svært negativ overrasking ved inngangen til påska.

tirsdag 30.03 2021

Korona-utbrot i Sande - fire smitta

lørdag 27.03 2021

Leiar:

Endå ei korona-påske står for døra

torsdag 25.03 2021

Pandemien gir vallokale-endringar i Sande

Sande kommune tek høgde for at pandemien er her i september også.

onsdag 24.03 2021

Person i Herøy har testa positivt - ingen nærkontaktar

Ny nasjonale innstrammingar:

Må halde kafeen på Lanternen stengt - går over til "take away"

Dagleg leiar for Lanternen, Kåre Jensholm, informerer om at dei av smittevernomsyn må stenge kafeen på Lanternen ei periode. Det blir likevel mogleg å hente seg mat.

tirsdag 23.03 2021

Sunnmørsbadet stenger ned torsdag:

- Det er trist og vi taper vår beste sesong

Karl Petter Sortehaug, dagleg leiar for Sunnmørsbadet, forstår at ein no «stenger ned landet» igjen, men likevel er det med tungt hjarte han må lukke dørene på badeland frå torsdag av.

mandag 22.03 2021

Fryktar kommunen behandla ulikt i vaksineringa

Ho fekk spørsmål om å ta koronavaksine, men ville dobbeltsjekke om ho verkeleg stod for tur.

søndag 21.03 2021

Stokksund-elevar korona-testa søndag:

Fire negative hurtigtestar

Fleire elevar frå Stokksund skule som deltok på leiropphald på Bjorli sist veke har fått luftvegssymptom.

torsdag 18.03 2021

Skal fordele 813.192 kroner i koronahjelp til lokale verksemder i Herøy:

– Gledeleg i ei krevjande tid

Herøy kommune har fått løyvd 813.102 kroner frå Stortinget for å hjelpe lokale verksemder som har blitt hardt råka av pålagde smitteverntiltak og tapt omsetjing på grunn av koronapandemien.

søndag 14.03 2021

Smittesporing pågår på Larsnes - e-sport-deltakarar må teste seg

Sande kommune ber dei som var på e-sport-samling på Larsnes fredag om å gå i ventekarantene.

Ein av ungdomane frå Sande er smitta

Søndag ettermiddag kom meldinga om at ein av dei seks Sande-ungdomane tilknytt utbrotet ved Volda vgs, er smitta.

Fleire frå Herøy og Sande sette i karantene etter utbrotet ved Volda vgs

Til saman 13 personar som er busette i Herøy og Sande er sette i karantene etter at det før helga vart oppdaga smitte mellom elevar frå Volda vgs.

lørdag 13.03 2021

Koronasmitte ved Volda vg skule

Kulturskuleelevar i Herøy sette i vente-karantene

Eit arrangement i regi av Herøy kulturskule som skulle ha gått av stabelen laurdag ettermiddag, er utsett.

fredag 12.03 2021

Bjørn Prytz har spesielt éi bekymring eitt år inn i pandemikampen:

Er uroa for dei unge

Bjørn Prytz meiner kommunen har handtert koronapandemien godt, og roser spesielt sin kollega Bjørn Martin Aasen for iherdig innsats. Herøy-ordføraren er derimot uroa for kva konsekvensar sosial nedstenging har hatt for barn og unge.

Olav Myklebust har kjent på ansvaret under koronaåret:

– Det blei ein elddåp

Som relativt fersk Sande-ordførar blei Olav Myklebust, som resten av oss, kasta inn i koronapandemiens harde verkelegheit 12. mars 2020. No, eitt år seinare, er han imponert over korleis ein har handtert pandemi-året i kommunen.

Bjørn Martin Aasen la pensjonisttilværet på hylla for å hjelpe lokalsamfunnet:

– Kvar kveld, litt før klokka 20, blir eg litt nervøs for å sjekke telefonen

Sjølv om Bjørn Martin Aasen (76) har måtte ta med seg jobben heim nesten kvar dag dei siste 12 månadane, angrar han ikkje på at han tok på seg ansvaret som smittevern- og deretter kommuneoverlege i Herøy.

torsdag 11.03 2021

Stansar bruk av AstraZeneca-vaksinen

I samsvar med råd frå FHI og Statens legemiddelverk har alle norske kommunar førebels stansa vaksinering med bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Vaksinering i Herøy:

Vidare på prioriteringslista?

Neste veke skulle Herøy kommune etter planen ha starta vaksineringa av neste risikogruppe, altså dei i alderen 75-79 år.

onsdag 10.03 2021

Kritikk mot vaksineprioritering i Sande:

- Eg meiner vi har gjort det rette

Det meste av av helsepersonellet i Sande er vaksinert mot Covid-19, medan retningslinjene seier at det berre er "kritisk helsepersonell" som skal vaksinerast.

lørdag 06.03 2021

Tannlegepersonell må prioriterast

Tannlegar høyrer til gruppa av helsepersonell som skal prioriterast for Covi-19- vaksinering.

fredag 05.03 2021

Polakkar utan koronatest vart bøtelagde av politiet

Dei fem polske arbeidarane som reiste til Norge og Sande utan å gjennomføre koronatest, har fått ein kraftig reaksjon frå Møre og Romsdal politidistrikt.