Tema

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

onsdag 06.05 2020

Vil sette opp brakke ved Borga

Rådmannen tilrår modulbygg som mellombels løysing for Borga.

tirsdag 05.05 2020

Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

Det blir orienteringar om fleire viktige Herøy-saker under dagens formannskapsmøte.

mandag 27.04 2020

Bergsøy Fotball tilbyr delar av klubbhuset som mellombelse lokale for Borga:

– Ei god moglegheit for både oss og kommunen

Bergsøy Fotball forventar ein økonomisk krevjande periode som følgje av situasjonen rundt koronaviruset. Samstundes kan Herøy kommune fort få bruk for nye lokale etter stenginga av to etasjar på Borga. Kan dei kanskje hjelpe kvarandre?

torsdag 23.04 2020

– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

søndag 08.03 2020

Inneklima på Borga

Denne skulen vart bygd om lag samtidig med den eldste delen av Herøy vidaregåande skule, truleg midt på 1950-talet.