Tema

fredag 02.04 2021

Tom Beddari, dagleg leiar for Bergsøy fotball:

"Bergsøy styrkar satsinga på jentefotball"

torsdag 25.03 2021

HAV Group ASA blir hovudsponsor A for Bergsøy IL Fotball

Bergsøy IL-Fotball har skrive samarbeidsavtale med HAV Group ASA for tre år.

mandag 22.02 2021

Rem Offshore har signert ny hovedsponsoravtale med Bergsøy IL-Fotball

- Bergsøy IL-Fotball spelar ei viktig og sentral rolle i lokalsamfunnet vårt, og i Rem Offshore er vi opptatt av at Herøy kommune skal ha gode aktivitetstilbod som bidreg til at dette er ein attraktiv stad å bu. Bergsøy IL-Fotball er i så måte eit naturleg valg å samarbeide med.

tirsdag 02.02 2021

Mowi signerer ny hovudsponsor-avtale med Bergsøy IL Fotball

Herøy si største industribedrift, Mowi, har signert ein ny hovudsponsoravtale med Bergsøy IL Fotball.

onsdag 20.01 2021

Bergsøy Fotball + Eros held fram

Eros-reiarlaget har teikna ny samarbeidsavtale med Bergsøy IL Fotball.

tirsdag 19.01 2021

Alle spør meg det same; «når kan fotballen starte opp igjen?»

Det har vore smått med fotball-oppdateringar i Vestlandsnytt siste månadene. Ikkje utan grunn.

fredag 11.12 2020

Ny samarbeidsavtale med Bergsøy IL-Fotball

Bergsøy IL-Fotball har inngått ein ny og forbetra samarbeidsavtale med Fokus Regnskap som strekker seg over tre år.

lørdag 07.11 2020

Krevjande år økonomisk for Bergsøy Fotball, men fotballhausten gir grunn til optimisme:

– Veldig mange positive opplevingar

I motsetning til fleire av dei andre idrettslaga har Bergsøy Fotball nesten ikkje hatt fråfall i løpet av «korona-året» 2020. No håper leiinga at 2021 skal by på ein meir normal fotballvår, der også A-laget får spele kampar.

onsdag 23.09 2020

LGFK-trenaren om breiddefotballavlysinga:

– Langt på over­tid

Lars­nes/Gur­sken-tre­nar An­ders Hel­sem Hoff mei­ner det var på høg tid at ein tok av­gjer­da om å av­ly­se årets se­song.

fredag 18.09 2020

No er det endeleg bestemt: Breiddefotballen er avlyst

Norges Fotballforbund stadfestar fredag at det ikkje vil bli noko seriespel for vaksne i breiddefotballen i år. No vil forbundet kjempe for at det igjen blir opna for trening med kontakt.

fredag 04.09 2020

Klart for «kick-off» for 6-åringane: – Dette er ei kjempefin moglegheit

Laurdag blir det full fart i Fiskarhallen når Bergsøy Fotball inviterer skulestartarane til «kick-off».

onsdag 02.09 2020

Full fart i Fiskarhallen:

Endeleg miniturnering igjen!

Medan lokale seniorlag truleg må sjå heile 2020-sesongen gå fløyten, kan born og ungdom i haust boltre seg på lokale fotballbaner.

torsdag 13.08 2020

Lokale fotballtrenarar om breiddefotball-situasjonen: – Det ser mørkt ut

Fotballtrenarane for A-lagstroppane i Bergsøy og LGFK-trenaren ser mørkt på moglegheita for å få gjennomført seriespel slik stoda er per no.

onsdag 05.08 2020

Bergsøy Fotball:

Inviterer til Tussa Sommar Camp

11.–13. august går Tussa Sommar Camp av stabelen på Havila Stadion.

tirsdag 30.06 2020

Gladmelding til Bergsøy Fotball: Full utteljing for hallen

-Dette var ei kjekk melding å få, og særleg i tider som no når klubben har minimalt med andre inntekter å leve på.

onsdag 10.06 2020

Dei lokale laga er leie av «korona-trening» og vil kome i gang med sesongen, men:

Korleis blir fotballsesongen?

Etter to månadar med smitteverntilpassa trening har det byrja å krible i beina til dei eldste fotballspelarane. Men framleis er det ikkje heilt bestemt korleis sesongen blir gjennomført.

mandag 27.04 2020

Bergsøy Fotball tilbyr delar av klubbhuset som mellombelse lokale for Borga:

– Ei god moglegheit for både oss og kommunen

Bergsøy Fotball forventar ein økonomisk krevjande periode som følgje av situasjonen rundt koronaviruset. Samstundes kan Herøy kommune fort få bruk for nye lokale etter stenginga av to etasjar på Borga. Kan dei kanskje hjelpe kvarandre?

lørdag 18.04 2020

Bergsøy Fotball ser an koronautviklinga

Styret i Bergsøy IL Fotball vil vente litt før ein set i gang med organisert aktivitet.

tirsdag 24.03 2020

Konstanse Torgersen Nærø held fram via internett

Trenar A-laget på dugnad

Konstanse T. Nærø er permittert frå jobben i Bergsøy IL, men held likevel fram med fysiologisk trening med A-laget.

tirsdag 17.03 2020

Full stopp for fotballen ut april

Norges Fotballforbund har stoppa all breiddefotball-aktivitet ut april.