Tema

tirsdag 26.01 2021

Held fast på Leine-Remøyholm på topp

Strekninga Leine-Voldsund skal ha fyrsteprioritet mellom dei viktigaste fylkesvegtiltaka i Herøy.

torsdag 10.12 2020

Seier nei til ny avkøyrsle i Myrvåg

IOGT får ikkje lov til å etablere ei ekstra avkøyrsle frå IOGT-huset i Myrvåg.

lørdag 10.10 2020

Bjarne Kvalsvik reagerer på Todalsfjordprosjekt-støtte:

– Burde heller kjøpe aksjar i Rovdefjordsambandet

Fylkeskommunen vil kjøpe aksjar for fem millionar kroner i Todalsfjordprosjektet. – Feil prioritering, seier Bjarne Kvalsvik.

Bjarne Kvalsvik forundra over at ein vil droppe massetaket på Teigeneset:

– Dette er sjansen vi får til å sikre ny vegløysing

Bjarne Kvalsvik avviser at det er full semje om å flytte massetaket frå Teigeneset til Verpingsneset. Han fryktar nemleg at ei slik løysing vil sette ein stoppar for planane om betre vegløysing på Teige og utover mot Kvalsvika.

mandag 14.09 2020

Kommentar:

SaFast og ferjekaier

- Eg las, som mange andre, saka om ferjekaier og SaFast som stod på trykk i førre avis. Her var det mykje å ta tak i.

tirsdag 08.09 2020

Bjarne Kvalsvik ber om klare signal frå Sande om SaFast og ferjekaipengar, får svar:

– Kaiene må utbetrast snarast

Samferdselsutvalet vil ha klare svar frå Sande kommune om SaFast og bruken av midlar avsett til ferjekaiutbygging. Både Kari Ristesund og ordførar Olav Myklebust meiner strakstiltak på kaiene må prioriterast.

lørdag 04.07 2020

Sande-politikarane signaliserte at dei vil sette samferdsel meir på dagsordenen:

– Må jobbe hardt politisk

Under både formannskapsmøtet og kommunestyremøtet i Sande på tysdag signaliserte fleire lokalpolitikarar at ein bør gjere meir i kampen for å få gjennomslag for Sande sine innspel i samferdselspolitikken.

mandag 29.06 2020

Ho var berre knappe halvmeteren frå bli offer for ras ved Kvalsvikstranda:

– Eg gret og var i sjokk resten av dagen

Jeanette Nerland kjem nok ikkje til å sykle til og frå jobb på lang tid. Førre veke opplevde ho nemleg skrekkscenarioet langs vegen ved Kvalsvikstranda.

fredag 05.06 2020

Aurvoll og Furesund var best på pris og tid, får viktige lokale oppdrag

Med to nye oppdrag for Herøy kommune, i tillegg til mykje anna, blir det ei hektisk tid framover for Aurvoll og Furesund.

Fylket om Leine-Voldsund-strekninga: Difor er han nedprioritert

– Vi skjønar at der er behov for utbetring av vegen, men han skil seg ikkje mykje frå andre vegar i Møre og Romsdal.

torsdag 04.06 2020

Cruise Service søker om å sette opp rute mellom Stad og Ålesund:

Med hurtigbåtstopp både i Fosnavåg og på Sandshamn

Ålesund-baserte Cruise Service AS har søkt Møre og Romsdal fylkeskommune om løyve til å drifte ei hurtigbåtrute mellom Stad og Ålesund, med stopp både på Sandshamn, Åram og i Fosnavåg.

lørdag 23.05 2020

Det nye Nærøykrysset

Ja, vi har fått oss eit splitter nytt kryss på Nærøya, nokre hundre meter med godt og flott arbeid. Men ... tja ...

fredag 08.05 2020

Kommunalsjef Nørve med utspel om Leine-Voldsund:

Vil sjå etter alternativ

Herøy kommune ønskjer avklaringar med fylkeskommunen for å få i gang utbetring av fylkesvegen Leine-Voldsund.

lørdag 14.03 2020

Reagerer på vedtak om kommunalt bidrag:

– Dei kan ikkje få inntrykk av at det er noko å hente

Herøy formannskap, med ordførar Bjørn Prytz i spissen, er lite interessert i å ta del i finansieringa av ny nerlandsøybru.

Margrete Kvamme Rusten:

"Øyane må bli tekne på alvor!"

Margrete Kvamme Rusten, ungdomsskuleelev ved Kvamsøy oppvekstsenter, har forfatta dette innlegget:

fredag 06.03 2020

Får ikkje gehør for bussruteendringar i Herøy

Fylkeskommunedirektøren kan av økonomiske årsaker ikkje tilrå forslaga som Herøy kommune har kome med til endringar i bussruteopplegget.

fredag 28.02 2020

Arbeidsløysetala for Møre og Romsdal i februar:

Sande ny medlem av 3-prosentklubben

Hareid, Herøy og Sande er dei einaste kommunane i fylket med arbeidsløyse over tre prosent.