Tema

fredag 01.10 2021

Arbeidsløysetala frå september klare:

Arbeidsløysa på veg ned – vanskelegare å rekruttere

Arbeidsløysa er på veg ned mot nivået frå før koronapandemien i Møre og Romsdal. Dette gjeld også for Herøy og Sande.

onsdag 08.09 2021

Færre arbeidsledige

Arbeidsløysa er stadig på veg nedover i Møre og Romsdal. Nedgangen i heilt ledige er størst i Herøy, medan Sande opplevde ein liten auke i august.

fredag 03.09 2021

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal:

Stadig færre arbeidsledige

Arbeidsløysa er stadig på veg nedover i Møre og Romsdal. Nedgangen i heilt ledige er størst i Herøy, medan Sande opplever ein liten auke i august.

lørdag 03.07 2021

NAV og arbeidsmarknaden:

God trend: No vert det stadig fleire ledige stillingar

NAV melder i si nyaste månadsoversikt om ein positiv trend: Lågare arbeidsløyse og fleire jobbar å velje mellom.

fredag 28.05 2021

Nye arbeidsløysetal frå NAV

Færre ledige i Herøy og Sande

Det er nedgang i talet på arbeidsledige både i Herøy og Sande frå april til mai. Men kommunane på ytre søre ligg framleis på toppen i fylket.

onsdag 31.03 2021

Framleis høg arbeidsløyse, men lyspunkt å sjå

Som einaste kommunen på Søre Sunnmøre fekk Herøy ein auke i arbeidsløysa siste månaden.

fredag 29.01 2021

Hareid og Ulstein med størst arbeidsløyse i fylket - Herøy og Sande hakk i hel

I januar var der 4 653 heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjer 3,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket og er 1 638 fleire enn på same tid i fjor. Hareid, Ulstein. Herøy og Sande er der arbeidsløysa er høgast.

fredag 27.11 2020

1.100 personar i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande råka av arbeidsløyse

Både når det gjeld heilt og delvis arbeidsledige toppar Sande statistikken i Møre og Romsdal.

fredag 28.08 2020

Arbeidsløysetala for august:

Stort hopp i arbeidsløysa i Sande

Talet på heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste månaden gått ned med 684 personar. Alle kommunane på Ytre Søre opplever ein nedgang i arbeidsløysa, bortsett frå Sande.

fredag 29.05 2020

Færre heilt arbeidsledige i mai:

Over halvparten er ikkje permitterte

Færre heilt ledige, men fleire delvis ledige, er stikkord for arbeidsløysetala for mai.

tirsdag 12.05 2020

Arbeidsløysa framleis skyhøg, men pilane peikar rett veg

NAV sine tal frå 12. mai syner at den enorme, korona-relaterte arbeidsløysa er i ferd med å gå ned. Det er i dag færre heilt arbeidsledige, men fleire delvis arbeidsledige.

torsdag 30.04 2020

Herøy har størst arbeidsløyse ved utgangen av april

Arbeidsløysa går ned i dei aller fleste kommunane i Møre og Romsdal i siste halvdel av april.

onsdag 22.04 2020

Så mange er arbeidsledige i Herøy og Sande no

I Herøy og Sande ser vi ei stigning i arbeidsløysa sidan starten av månaden. Herøy, Hareid og Ulstein er elles dei tre kommunane i Møre og Romsdal med høgast arbeidsløyse per tysdag 21. april.

tirsdag 07.04 2020

Arbeidsløysa litt ned siste veka

13 herøyværingar og 13 sandssokningar er ikkje lenger registrert som heilt arbeidsledige.

fredag 03.04 2020

Enorm vekst i arbeidsløysa - men Herøy og Sande slepp likevel billeg unna

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal opplever ein eksplosiv vekst, og er oppe i 10 prosent. Auken i arbeidsløyse i Herøy og Sande er derimot vesentleg mindre enn det mange av dei andre kommunane på Sunnmøre opplever.