Tema

søndag 09.01 2022

Ambulant avdeling:

Samlokalisering av Volda DPS døgnseksjon og ambulant seksjon

- Då det gjekk opp for oss at det var bestemt at Mork senter skulle overta våre lokaler og at vi måtte flytte ut, førte dette til uro, bekymring og undring, skriv verneombod Aud Rabben Simonsen og tillitsvald Runar Øye for NSF(Norsk Sykepleierforbund).

onsdag 08.12 2021

No er det vedteke - ambulant seksjon vert flytta frå Myrvåg til Volda

I dag var siste sjanse for ambulant seksjon i Myrvåg. Men styret i Helse Møre og Romsdal vedtok samlokalisering med DPS i leigde lokale i Volda sentrum. Morksenteret vert flytta til Volda sjukehus.

onsdag 17.11 2021

Helsedirektør og avdelingssjef svarar om flytteplanane for ambulantseksjonen i Myrvåg og Mork:

Står framleis på sitt, men presiserer: - Tilboda skal ikkje leggast ned

- For oss er det viktig å presisere at det ikkje er snakk om å «legge ned» noko tilbod. Vi skal styrke og satse på våre tilbod, både innan psykiatrien og spesialisert rehabilitering.

lørdag 13.11 2021

Fryktar løpet er køyrt for Myrvåg, og er redde for framtida til Mork

Herøy kommunestyre vil ikkje gi opp kampen om ambulantseksjonen i Myrvåg, sjølv om det no kan sjå ut som at ein styrer mot ei flytting til Volda. Moglege konsekvensar for Mork bekymrar også politikarane.

fredag 29.10 2021

Støttemarkering for ambulant team i Myrvåg torsdag:

- Alt håp er ikkje ute!

Torsdag kveld arrangerte dei fire kommunane på ytre støttemarkering for ambulant team i Myrvåg. - Alt håp er ikkje ute, sa Herøy-ordførar Bjørn Prytz i sin appell, til applaus frå dei nær 100 frammøtte.

fredag 08.10 2021

Slik vurderer arbeidsgruppa flyttinga av den ambulante seksjonen i Myrvåg

Arbeidsgruppa, som har vurdert fordelane og ulempene med å flytte den ambulante seksjonen i Myrvåg til Volda, er no ferdige med sin rapport.