Idrettslaget jubilerer og byr inn til markering

foto