Sleit lenge mot poenglause totningar, men så losna det skikkeleg

foto