Sande FK spela sin første kamp – handballstjerne med for Bergsøy 2