Sjå våre bilete frå minutta då opprykket vart klart