«Farta i livets seglingslei har auka for kvart år, det er større og større krav til navigatøren»

foto