Nokre er kanskje einige i det eg skriv, medan andre er djupt ueinige. Og det er heilt greitt