«Gutungane kunne knapt snakke reint, før dei ropte på hjelparar, slik dei hadde høyrt på fiskeribølgja»