– Betyr ikkje det då at godt vaksne, fulle menn får gjere som dei vil fordi dei er fulle?