– Ein må ikkje vere redd for å gjere ting feil!

foto