– Har vore interessert i bil så lenge eg kan hugse

foto