– Det viktigaste er å velje rett tråd til rett plagg

foto