Skrellar bort to av tre attverande skular i Sande?

foto