Måndag kveld inviterte Herøy og Ulstein Rotary til medlemskveld og møte med Rotary-guvernør Arvid Blindheim. Men før dette møte kom i gang, var det ein av medlemmane som skulle heidrast ekstra for lang og tru innsats i Rotary og lokalsamfunnet elles.

– Dei som skal få tildelt denne utmerkinga, skal ha det for sitt verke i Rotary eller for sitt samfunnsgagnlege arbeid. I Terje Krogset sitt tilfelle, gjeld begge grunnane, sa presidenten i Herøy Rotary Oddrun Eidem Kleppe, før ho inviterte fram heiderspersonen.

– Ein fantastisk mann

Kleppe tala fint om Krogset. Ho ramsa opp ei lang rekkje med aktivitetar og engasjement han har stått bak. For det fyrste har Terje vore ein aktiv medlem i Rotary sidan 1977 då han fyrst var medlem i klubben på Giske, før han kom til klubben i Herøy. Her vart han også etter kvart utnemnd til Rotary-president frå 1986–1987. Sidan 2012 har han vore kasserar, ei rolle som passar mannen svært godt. Han er nemleg tidlegare banksjef i Sparebanken Møre.

Krogset har ikkje vore aktiv berre i Rotary. Kleppe trekte fram fleire aktivitetar utanom det som han er med på.

– Du har gjort ein fantastisk jobb med eldretrim i Herøy kyrkje og konseptet «Eldrebølgen» på sjukeheimen i ytre Herøy. Du er ein god aktivitetsvenn og trillar pasientane rundt ute når vêret er brukande til det. Som om ikkje dette er nok, er du også leseombod for sjukeheimane. I Ytre Herøy pensjonistforeining er du leiar og er med å arrangere pensjonistturar. Du er ein fantastisk mann, skrytte Kleppe.

– Dette var ikkje venta

– Eg er mållaus. Dette var ikkje venta. Eg synest ikkje det er fortent, sa Krogset etter å ha tatt imot overrekkinga.

– Kvifor ikkje, spør vi han.

Krogset flirer litt til sit eige svar, og konkluderer med at det nok berre er slik han er skrudd i hop. Han utdjupar med å fortelje kvifor kan vel å engasjere seg slik som han har gjort.

– Det har aldri vore noko minus for meg å engasjere meg. Eg har like mykje glede av det sjølv som dei eg engasjerer meg for. Det er positivt. Eg hadde ikkje gjort dette om eg ikkje hadde lyst til å gjere det, seier han.

No skal Terje flytte til Hommelvik, og han reknar med at engasjementet held fram også der. Han ser heller ikkje vekk ifrå at han kjem til å finne sin plass i rekkene i den lokale Rotary-klubben der.

Tala for samarbeid og synlegheit

Etter overrekkinga tala Arvid Blindheim for forsamlinga. Han tok til ordet for tre viktige punkt for Rotary-miljøa rundt om kring.

– For det fyrste er det viktig å skape godt samhald i klubbane. For det andre må vi sørge for å få fleire prosjekt på vegne både lokalt og globalt. Sist, men ikkje minst, er det viktig at de bygger opp kring identiteten til Rotary og er synlege i media. De må bygge på prinsippa som vi er tufta på, sa guvernøren.

Såleis meinte han det var på sin plass at Ulstein og Herøy Rotary kunne samarbeide endå meir og kanskje få til større prosjekt saman. Men elles rosa han også det miljøet som er her ute i øyane.