Kritikk mot saksbehandling, dispensasjonsvedtak oppheva

foto