Nyvinning for skånsam transport av levande fisk

foto