Rår kommunestyret til å gå for Helseplattformen sjølv om prisen svir

foto