Ho er tilsett i Herøy kommune si avdeling for service

foto