Dette står på programmet for Kongeparet når dei kjem til Sande

foto