Dei skal sitte i utvalet som skal sjå på kino- og konserthus-drifta

foto