Det var spesielt ein situasjon som skapte reaksjonar. Då Kjelsen skulle teikne eit monster for alle barna, fekk han beskjed frå nokre eldre elevar i salen om å teikne puppar på monsteret. Han stilde deretter fleire spørsmål om korleis dei skulle sjå ut. Då han skulle fargelegge brysta, kom Kjelsen med ein merknad om at brystvortene kunne vere raude og ha hår på. Dette var noko han hadde sett på internett, sa han. Fleire meiner dette var eit unødig og uklokt utspel.

– Det vart veldig kaotisk med så mange elevar som var i salen. Aldersspennet var stort og eg prøvde å respondere humoristisk til fleire aldersgrupper samstundes. Her tok det ei litt uønskt vending, forklarar han, og legg til at han spelar ein barnsleg karakter i førestillingane sine, der han prøver vere litt på nivå med målgruppa.

Han vil påpeike at dette ikkje er noko han har sagt på andre arrangement med bokbåten. Han har ikkje noko intensjon om å oppmode til å søke etter slikt på nettet. Det heile var berre ei uheldig vending etter mykje avbryting frå elevar. Han ville vere humoristisk for dei litt eldre i ei elles stor forsamling beståande av elevar frå 1.–7. klasse og barnehagebarn.