– Må gjerast grep om vi ikkje skal hamne på Robek

foto