Inge-Jonny Hide inn i leiarrolle i lokalt selskap

foto