Difor kjem det statleg protest mot bustadtomt her

foto