– Ein politisk skandale om skipstunnelen vert skrota

foto