«Hei. Vi melder om at drikkevatnet i ditt område er forureina. Alt vatn som brukast til drikke og matlaging må kokast. Ny melding vert gitt når vatnet er trygt å bruke. Helsing Herøy Vasslag»

Slik lyder ein SMS som gjekk ut til alle abonnentar i ytre Herøy, med unntak av Kvalsund, Kopperstad, Teige og Runde. Det skal òg gjeld abonnentar på Nautøya, og i Sandvika på Gurskøya.

– Det er funn i høgdebassenget på Frøystad, som viser ein forhøgja verdi av e-coli. Det er heilt i grenseland, men vi tek alle forholdsreglar, og har allereie sett i gong tiltak. Ventil frå høgdebassenget og ut på leidningsnettet er stengt,fortel dagleg leiar i Herøy Vasslag, Roger Myklebusthaug, til Vestlandsnytt.

– Kor lenge trur de dette vil vare?

– Vi tek nye prøver av vatnet i morgon, og om verdiane er på null att, vil det verte friskmeldt.