Det vart jobba i konsernet for å finne ut kva som er årsaka til feilen. Håpet er at problemet vert løyst så raskt som råd, slik at tilgangen til sakene er på plass igjen.

Oppdatering: Ei driftsmelding klokka 18.40 fortel at problemet skal vere i ferd med å bli løyst.

Nokre minuttar seinare fekk vi melding om at sidene skal vere oppe og går igjen. Vi beklager ulempene dette førte til.