Stor omsetningsauke - redusert resultat for lokal hjørnesteinsbedrift

foto