Dømd etter å ha gått fullstendig amok på Volda sjukehus