Vil overlate prosjektleiinga til andre

foto
MYKLEBUSTVATNET: Bjørn Martin Aasen (t.h.) gir seg som leiar av styringsgruppa for Myklebustvatnet natursti. Her saman med Ola Betten og Kari Bjørnøy frå statsforvaltaren under ei synfaring i 2020. Foto: Josefine Spiro