Står på for å nå målet om 75 prosent elektrisk drift