Har rydda over 40 tonn - då dei fann dette kom Forsvaret på besøk