11 mot 10 stemmer gav vedtak om nedlegging av Sandsøy skule i år