I tilfelle dei same råda ikkje har fått uttale seg, reknar velforeininga med at desse reguleringsplanane må trekkast tilbake og sendast ut på ny høyring og behandling.

For sin eigen del har Bergshaugen velforeining klaga på reguleringsplanen for Elsebøjorda.