Bygda ved Larsnes har lange tradisjonar med feiring av syftesok, ein gammal norsk merkedag som vanlegvis vert feira 2. juli. Det er eigentleg ein katolsk festdag til minne om den heilage Svithun av Winchester.

– Vi inviterer folk frå fjern og nær til å feire saman med oss, seier Dagfinn Nerland i arrangementskomiteen.

Det er Halletun, småbåtlaget og Hallelia grendelag som samarbeider om tilstellinga. Her vert det Elias-båt, grilling, kasseklatring, fun ballz (bildet), leik, moro, kaffi og kaker. Og det vert rømmegraut.

– Vårt arrangement har vore gjennomført i mange år etter same mønster, og vi satsar på godt ver og bra oppmøte.