Webkameraet er eit spleiselag der fleire instansar er med, mellom dei Statsforvaltaren, Sparebanken Møre, Sparebank1 Søre Sunnmøre og Vestlandsnytt.

Det er Havlandet, reiselivssatsinga i Herøy, som har vore primus motor i arbeidet for å få realisert «kamera mot havet». Posisjon og vinkel er elles avklart med Datatilsynet, om nokon måtte lure.

I opplegget høyrer også ein funksjon der ein får ein vêrrapport.

Bilde frå webkamera finn ein i menylinja til Vestlandsnytt. Det kan vere smart å utvide bildet om ein vil sjå det i større format.

Les meir i saka under!