Vil starte opp med bygging i nytt bustadfelt i Herøy

foto