- Er vi flinke nok når så mange ikkje kan gjere arbeidet sitt?