Semje med fleirtalet av bankane om milliardgjeld

foto