Ordførarane på Søre står samla mot tre tiltak

foto