– Utan ambulanse i nærleiken hadde eg ikkje sete her