Denne bygda trekte vinnarloddet av alle i Møre og Romsdal